PLAkaten, juni 2011
24. juni 2011

 

Repræsentantskabsmøde den 9. april 2011

  • Lønregulering til konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere
  • Fornyelse af lægesekretæroverenskomsten
  • Ansættelseskontrakter
  • Adgang til vigtige informationer med login
  • Tilmelding til nyhedsbreve

 

På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Sekretariatet kan du kontakte på telefon 3544 8400 mandag-torsdag kl. 09.00-16.00 og fredag kl. 09.00-15.00 eller på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning. Sekretariatet holder sædvanligt åbent i sommerferien.
 

Repræsentantskabsmøde den 9. april 2011

PLA’s repræsentantskab afholdt den 9. april 2011 det halvårlige repræsentantskabsmøde. Formandens beretning på mødet kan i sin helhed læses på www.pla.dk og et kort uddrag følger hermed:

• Daglig drift og medlemmer
• Retssager
• Overenskomstforhandlingerne med HK
• Nye overenskomstparter
• Efteruddannelse/videreuddannelse af klinikpersonalet
• PLA’s arbejde i det kommende halve år

Lønregulering til konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere

Konsultationssygeplejerskernes og praksisbioanalytikernes løn skal reguleres med virkning for juni lønnen 2011. Løn og eventuelle personlige tillæg reguleres med 3,60 %. Den overenskomstfastsatte løn fremgår af nugældende overenskomst § 3, stk. 1 og 2, som du kan finde på PLA’s hjemmeside.

Fornyelse af lægesekretæroverenskomsten

PLA indgik den 30. maj 2011, en aftale om en ny to-årig overenskomst med HK, der fastlægger løn- og ansættelsesvilkårene for lægesekretærerne i almen praksis. Aftalen har været sendt til afstemning hos PLA’s repræsentantskab, og til urafstemning blandt HK’s medlemmer, som begge har sagt stort ja til fornyelsen. Den nye overenskomst træder i kraft den 1. juni i år og løber til udgangen af maj 2013.

Den nye aftale indebærer en samlet lønstigning på ca. tre procent som først udmøntes fra næste år. Første lønregulering sker pr. 1. januar 2012, hvor lønnen reguleres med 2,20 %.

Den nye overenskomst skal nu færdigredigeres og trykkes, hvorefter den vil blive sendt ud til lægepraksis.

Læs mere om indholdet i den nye overenskomst på PLA’s hjemmeside.

 

Ansættelseskontrakter

Efter lov om ansættelsesbeviser har en arbejdsgiver pligt til at udstede en ansættelseskontrakt, som skal opfylde en række krav som er angivet i ansættelsesbevisloven. PLA’s standartkontrakter for lægesekretærer og konsultationssygeplejersker/praksisbioanalytikere opfylder lovens krav. Som PLA medlem skal praksis benytte de ansættelseskontrakter, der er optrykt i overenskomsterne for praksispersonalet. En af fornyelserne i lægesekretæroverenskomsten er, at det er aftalt, at hvis en ansættelseskontrakt er mangelfuld, så kan medarbejderen ikke umiddelbart kræve en godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Dette kaldes en nachfrist-regel. Medarbejderen skal først bede sin arbejdsgiver om at udarbejde en ny, og korrekt, ansættelseskontrakt, og arbejdsgiver har herefter 5 dage til at få rettet op på den mangelfulde ansættelseskontrakt. Sker henvendelse om den mangelfulde ansættelseskontrakt til PLA, er fristen 10 dage. En betingelse for at få denne frist til at rette op på ansættelseskontrakten, og dermed undgå at betale godtgørelse, er at ansættelseskontrakten er udarbejdet på en korrekt standardkontrakt efter PLA’s lægesekretæroverenskomst. Har praksis således medarbejdere ansat der ikke har en korrekt ansættelseskontrakt, bør denne erstattes af PLA’s standartkontrakt. Disse kan printes ud fra PLA’s hjemmeside. Det er vigtigt i den sammenhæng at understrege, at udarbejdelsen af en ny ansættelseskontrakt, ikke må betyde forringelser i den ansattes vilkår. Det er således fx oprindelig ansættelsesdato der skal angives i ansættelseskontrakten. Nachfrist-reglen gælder alene medarbejdere omfattet af lægesekretæroverenskomsten.

Adgang til vigtige informationer med login

På hjemmesiden www.pla.dk under fanebladet ”Personaleforhold” kan du finde svar på langt de fleste af de spørgsmål der opstår på arbejdspladsen. Denne del af siden er forbeholdt for medlemmer og kræver derfor login. Du anvender samme adgangskode som du bruger til www.læger.dk.

Tilmelding til nyhedsbreve

Du har også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbrevet under fanebladet ”Nyheder”. Du vil så automatisk modtage en mail med seneste nyheder fra PLA.

 

 

 

 

 

 

 

PLA ønsker alle foreningens medlemmer en god sommer

 

 

Januar 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
5. juli 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Marts 2023
Februar 2023
Januar 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
August 2022
Juli 2022
8. juli 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Marts 2022
Februar 2022
Januar 2022
November 2021
Oktober 2021
September 2021
August 2021
Juli 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Marts 2021
Februar 2021
Januar 2021
December 2020
November 2020
September 2020
August 2020
Juni 2020
Maj 2020
April 2020
Marts 2020
Januar 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
22. juni 2017
April 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016
September 2016
Juni 2016
April 2016
Marts 2016
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Juli 2015
Juni 2015
Maj 2015
April 2015
Februar 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
September 2014
Juli 2014
Juni 2014
Maj 2014
April 2014
Februar 2014
Januar 2014
December 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Maj 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
Marts 2011
December 2010
9. december 2010
Denne udgave af PLAkaten indeholder:
7. december 2010
November 2010
Maj 2010
April 2010
Marts 2010
Februar 2010
Januar 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
8. oktober 2009
September 2009
August 2009
Maj 2009
April 2009
Februar 2009
Januar 2009
December 2008
Oktober 2008
7. oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Marts 2008
Februar 2008
December 2007
3. december 2007
Oktober 2007
August 2007
Juni 2007
Maj 2007
2. maj 2007
April 2007
Januar 2007
November 2006
13. november 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Maj 2006
April 2006
Februar 2006
December 2005
November 2005
14. november 2005
Oktober 2005
11. oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Maj 2005
April 2005
Marts 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
Juli 2004
Juni 2004
Maj 2004
April 2004
Februar 2004
Januar 2004
December 2003
22. december 2003
22. december 2003
November 2003
20. november 2003
Oktober 2003
September 2003
Juli 2003

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign