Personalejuridiske konsekvenser af den usikre overenskomstsituation – spørgsmål og svar
14. november 2012

Generelt om opsigelser af klinikpersonale, vikarer m.fl.

Lønningerne til klinikpersonalet er den største omkostning for praksis. Frygter praksis, at en opsigelse af overenskomsten vil betyde en indtægtsnedgang, vil en personalereduktion være noget af det første, I må se på.

En opsigelse, der begrundes i praksis’ behov for økonomiske besparelser, vil som udgangspunkt være en saglig opsigelse. Praksis kan altså opsige medarbejderen uden at skulle betale godtgørelse for uberettiget opsigelse. En opsigelse skal dog ske med det anciennitetsoptjente opsigelsesvarsel, der følger funktionærloven. Er der tale om en medarbejder med mange års anciennitet (12, 15 eller 18 år), kan vedkommende endvidere være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse (1, 2 eller 3 måneders løn).

Dog skal I være opmærksom på, at visse medarbejdere er særligt beskyttede, fx gravide eller handicappede. En opsigelse af disse, uagtet at den økonomiske situation tilsiger en opsigelse, kan alligevel være usaglig og kan derfor koste jer dyrt. Står I i en situation, hvor I skal opsige noget af praksispersonalet, og vælger en medarbejder, der fx er gravid eller på barsel, er den pågældende medarbejder beskyttet af særlovgivning. Det kan betyde, at I risikerer at skulle betale en (stor) godtgørelse.

Der bør generelt ikke skrides til en opsigelse, før praksis har søgt juridisk rådgivning i PLA, idet nedenstående ikke kan erstatte individuel juridisk rådgivning.

Spørgsmål og svar

Du kan nedenfor finde svar på følgende spørgsmål:

 

 

Kan vi opsige personalet allerede nu for at forberede os på en situation, hvor RLTN opsiger overenskomsten?

Svar: Lige nu ved vi ikke med sikkerhed, om overenskomsten opsiges, og hvornår dette i givet fald sker. Praksis bør afvente en afklaring af, hvorvidt overenskomsten opsiges og ikke skride til en opsigelse af personale, før en opsigelse af overenskomsten foreligger.

Søg rådgivning i PLA.

 

Kan vi opsige personalet, når overenskomsten ER opsagt, selvom den først ophører 1. april 2013?

Svar: Vurderer praksis, at en opsigelse af overenskomsten konkret for jer vil betyde en indtægtsnedgang, der nødvendiggør reduktion af de ansatte, når overenskomsten ophører 1. april 2013, er udgangspunktet, at det er sagligt, at I afgiver en opsigelse for at tilpasse jer den forventede økonomiske situation.

Det er situationen på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for, om en opsigelse er saglig. Det betyder, at en opsigelse afgivet på tidspunktet for overenskomstens opsigelse, fortsat vil være gyldig, selvom overenskomsten fornys inden 1. april 2013. Det vil sige, at I kan fastholde opsigelsen, men det vil omvendt også sige, at I kan risikere, at medarbejderen har taget opsigelsen til efterretning og ikke ønsker at vende tilbage.

Er medarbejderne beskyttet af særlovgivning, fx på grund af handicap eller graviditet, bør praksis være forsigtig med en opsigelse, se øverste afsnit.

Søg rådgivning i PLA inden I opsiger personale.

 

Kan vi opsige en lægevikar, hvis overenskomsten opsiges?

Svar: Vurderer praksis, at en opsigelse af overenskomsten konkret vil betyde en indtægtsnedgang, der nødvendiggør reduktion af de ansatte, når overenskomsten ophører 1. april 2013, kan det være nødvendigt at se på udgifterne til lægevikarer. Er der tale om en fastansat lægevikar, der er ansat i mere end 8 timer pr. uge, er vedkommende omfattet af funktionærloven, og skal opsiges med funktionærlovens opsigelsesvarsler. Er vikaren ansat med 8 eller færre timer i gennemsnit pr. uge, gælder kortere opsigelsesfrister. En opsigelse begrundet i praksis’ økonomi vil normalt være en saglig opsigelsesgrund. Er vikaren beskyttet af særlovgivning, fx på grund af graviditet eller handicap, bør praksis dog søge juridisk vejledning i PLA før, der skrides til en opsigelse.

 

Påvirkes regionernes lønrefusion til praksisamanuenser, hvis overenskomsten opsiges?

Svar: I forbindelse med Amanuensisfondens nedlæggelse overtog regionerne de rettigheder og forpligtelser, der hidtil havde ligget i fonden. Der blev i den forbindelse aftalt et administrationsgrundlag for regionernes udbetaling af tilskud til ansættelse af fase 2 og -3 læger, som kun kan ændres efter aftale mellem RLTN og PLO.

Opsigelsen af overenskomsten har således ikke nogen indflydelse på tutorlægens lønrefusion fra regionen. PLO opfordrer til, at alle uddannelsesforløb i almen praksis gennemføres, uanset om overenskomsten opsiges eller ej, medmindre en praksis har tungtvejende grunde til ikke at påbegynde eller fortsætte et uddannelsesforløb.

 

Hvad sker der med regionernes betaling for uddannelseslægernes udgifter til transport og ophold i forbindelse med teoretiske kurser, hvis overenskomsten opsiges?

Svar: I forbindelse med Amanuensisfondens nedlæggelse overtog regionerne de rettigheder og forpligtelser, der hidtil havde ligget i fonden. Der blev i den forbindelse aftalt et administrationsgrundlag for regionernes udbetaling af tilskud til ansættelse af fase 2 og -3 læger, som kun kan ændres efter aftale mellem RLTN og PLO.

Opsigelsen af overenskomsten har således ikke nogen indflydelse på regionernes betaling for uddannelseslægernes udgifter til transport og ophold i forbindelse med teoretiske kurser. 

 

Hvordan skal vi forholde os, hvis vi som følge af opsigelsen af overenskomsten er nødsaget til at opsige vores praksisamanuensis fase 2 eller 3?

Svar: PLO opfordrer til, at alle uddannelsesforløb i almen praksis gennemføres, uanset om landsoverenskomsten opsiges eller ej, medmindre en praksis har tungtvejende grunde til ikke at påbegynde eller fortsætte et uddannelsesforløb.

Hvis I har tungtvejende grunde til at opsige en praksisamanuensis i fase 2 eller 3, fx fordi en opsigelse af overenskomsten betyder nedgang i arbejdsopgaver og indtægt i praksis, der nødvendiggør reduktion af de ansatte, gælder følgende opsigelsesvarsler:

Inden udgangen af 2. ansættelsesmåned kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Herefter kan opsigelse ske med 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang.

Er uddannelseslægen beskyttet af særlovgivning, fx som gravid eller handicappet, bør praksis være forsigtig med en opsigelse, se bemærkningerne herom i første afsnit.

I skal informere videreuddannelsesudvalget om en eventuel opsigelse af en praksisamanuensis i fase 2 eller 3. Samtidig hermed skal I meddele, at I p.t. ikke er i stand til at påtage jer tutorlægefunktionen for praksisamanuenser i fase 2 og 3, som følge af den ekstraordinære økonomisk usikre situation opsigelsen af overenskomsten har påført jer. Hvis I ikke opsiger en allerede ansat uddannelseslæge - men p.t. ser jer ude af stand til at modtage nye praksisamanuenser fase 2 eller 3 - skal I også meddele dette.

Før I skrider til en opsigelse anbefaler vi, at I i alle situationer kontakter PLA for nærmere rådgivning.

 

 

 

April 2024
Marts 2024
Januar 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
5. juli 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Marts 2023
Februar 2023
Januar 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
August 2022
Juli 2022
8. juli 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Marts 2022
Februar 2022
Januar 2022
November 2021
Oktober 2021
September 2021
August 2021
Juli 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Marts 2021
Februar 2021
Januar 2021
December 2020
November 2020
September 2020
August 2020
Juni 2020
Maj 2020
April 2020
Marts 2020
Januar 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
22. juni 2017
April 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016
September 2016
Juni 2016
April 2016
Marts 2016
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Juli 2015
Juni 2015
Maj 2015
April 2015
Februar 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
September 2014
Juli 2014
Juni 2014
Maj 2014
April 2014
Februar 2014
Januar 2014
December 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Maj 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
Marts 2011
December 2010
9. december 2010
Denne udgave af PLAkaten indeholder:
7. december 2010
November 2010
Maj 2010
April 2010
Marts 2010
Februar 2010
Januar 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
8. oktober 2009
September 2009
August 2009
Maj 2009
April 2009
Februar 2009
Januar 2009
December 2008
Oktober 2008
7. oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Marts 2008
Februar 2008
December 2007
3. december 2007
Oktober 2007
August 2007
Juni 2007
Maj 2007
2. maj 2007
April 2007
Januar 2007
November 2006
13. november 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Maj 2006
April 2006
Februar 2006
December 2005
November 2005
14. november 2005
Oktober 2005
11. oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Maj 2005
April 2005
Marts 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
Juli 2004
Juni 2004
Maj 2004
April 2004
Februar 2004
Januar 2004
December 2003
22. december 2003
22. december 2003
November 2003
20. november 2003
Oktober 2003
September 2003
Juli 2003

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign