Aftale om ansættelse - nye afgørelser
23. september 2008

Bindende tilsagn om ansættelse fra arbejdsgiver. Byretsafgørelse.

Sagen drejede sig om en lægesekretær der søgte ansættelse på et sygehus. Hendes kommende leder ringede til hende og tilbød hende jobbet, og sendte samtidig hermed et brev til lægesekretæren, hvor sekretærens arbejdstider var angivet.

2 dage senere kontaktede lederen hende på ny, og bad om tilladelse til at indhente referencer, hvormed lederen blev opmærksom på, at lægesekretæren havde været sygemeldt en del på grund af stress. Dagen efter at lederen havde fået denne oplysning, fik lægesekretæren besked om, at sygehuset alligevel ikke ønskede at ansætte hende.

Lægesekretæren anlagde herefter sag mod sygehuset, og gjorde gældende at sygehuset var bundet af aftalen om at ansætte hende. Det fik hun medhold i, idet retten nåede frem til, at sygehuset havde udtrykt sig på en sådan måde, at lægesekretæren kunne gå ud fra, at hun havde opnået ansættelse.

Afgørelsen viser, at selvom man som arbejdsgiver endnu ikke har udarbejdet en egentlig ansættelsesaftale, kan man godt blive bundet overfor en ansøger til en ledig stilling.

Sagen er selvfølgelig konkret begrundet, og såfremt du havner i en lignende situation, bør du kontakte PLA for nærmere rådgivning.

 

Funktionærs undladelse af at tiltræde stillingen. Vestre Landsretsafgørelse.

Denne sag drejede sig om en uddannelsesinstitution der via et konsulentbureau søgte en ny økonomichef. Der blev indgået aftale med en funktionær, der underskrev en ansættelseskontrakt med aftalt tiltræden en måneds tid efter. Dagen inden funktionæren skulle starte i jobbet meddelte hun, at hun alligevel ikke ønskede at tiltræde stillingen. Udannelsesinstitutionen anlagde sag mod funktionæren og rejste krav om erstatning for blandt andet udgifterne til konsulentbureauet m.v., samt udgifterne til vikarløn i perioden indtil ny økonomichef tiltrådte.

Retten nåede frem til, at funktionæren havde misligholdt ansættelsesforholdet ved ikke at tiltræde stillingen, og uddannelsesinstitutionen havde derfor krav på erstatning.

Da funktionæren, efter rettens opfattelse, godt kunne opsige sin stilling inden tiltrædelsesdagen, kunne der i forhold til institutionens erstatningskrav, alene tages hensyn til merudgifterne i en måned, svarende til funktionærens opsigelsesvarsel.

Erstatningen blev fastsat til en halv måneds løn, hvilket svarer til det niveau domstolene tidligere har idømt i lignende sager.

Hvis du er ude for, at en medarbejder du har indgået en ansættelsesaftale med, meddeler at hun alligevel ikke vil tiltræde stillingen, bør du kontakte PLA for nærmere rådgivning.

 

April 2024
Marts 2024
Januar 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
5. juli 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Marts 2023
Februar 2023
Januar 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
August 2022
Juli 2022
8. juli 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Marts 2022
Februar 2022
Januar 2022
November 2021
Oktober 2021
September 2021
August 2021
Juli 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Marts 2021
Februar 2021
Januar 2021
December 2020
November 2020
September 2020
August 2020
Juni 2020
Maj 2020
April 2020
Marts 2020
Januar 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
22. juni 2017
April 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016
September 2016
Juni 2016
April 2016
Marts 2016
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Juli 2015
Juni 2015
Maj 2015
April 2015
Februar 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
September 2014
Juli 2014
Juni 2014
Maj 2014
April 2014
Februar 2014
Januar 2014
December 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Maj 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
Marts 2011
December 2010
9. december 2010
Denne udgave af PLAkaten indeholder:
7. december 2010
November 2010
Maj 2010
April 2010
Marts 2010
Februar 2010
Januar 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
8. oktober 2009
September 2009
August 2009
Maj 2009
April 2009
Februar 2009
Januar 2009
December 2008
Oktober 2008
7. oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Marts 2008
Februar 2008
December 2007
3. december 2007
Oktober 2007
August 2007
Juni 2007
Maj 2007
2. maj 2007
April 2007
Januar 2007
November 2006
13. november 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Maj 2006
April 2006
Februar 2006
December 2005
November 2005
14. november 2005
Oktober 2005
11. oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Maj 2005
April 2005
Marts 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
Juli 2004
Juni 2004
Maj 2004
April 2004
Februar 2004
Januar 2004
December 2003
22. december 2003
22. december 2003
November 2003
20. november 2003
Oktober 2003
September 2003
Juli 2003

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign