Kurser for læger / praksispersonale

PLO Efteruddannelse arbejder med en vision om at sikre den alment praktiserende læge og praksispersonalet landets bedste efteruddannelse indenfor almen medicin til gavn for patienter, det samlede sundhedsvæsen og den enkelte praksis.

Læs om og tilmeld dig kurserne for læger.

Læs om og tilmeld dig kurserne for praksispersonale.

 

Gå-hjem-møde - Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering

Her kan du høre mere om, hvordan du kan uddelegere flere opgaver, sådan at du får brugt klinikkens ressourcer på den bedst tænkelige måde. Vi anskuer fordelene ved at uddelegere ud fra flere vinkler. Der er nemlig både økonomiske og ledelsesmæssige fordele, og vi har derfor både en revisor, en praktiserende læge og en organisationskonsulent til at undervise på mødet.

Vi sætter fokus på, hvordan du ved hjælp af eksempelvis teamarbejde kan uddelegere opgaver og involvere dit personale endnu mere. Det fordrer en ledelsesstil, hvor du både kan vise tillid og stille krav til dine medarbejdere, for din praksis har brug for, at alle tager ansvar og arbejder mod fælles mål. Gå-hjem-mødet består af både oplæg og øvelser, således at oplæggene relateres til din klinik.

Du kan læse mere om programmet for de enkelte møder ved at trykke på linket for det møde, du gerne vil tilmelde dig:  

20. oktober 2020 – Domus Medica København

3. november 2020 – Scandic Odense

16. marts 2021 – Scandic Silkeborg

Gå hjem-møderne er godkendt til refusion af Fonden for Almen Praksis. Det koster 900 kr. at deltage i et møde. Du kan bruge dine efteruddannelsesmidler til at få refusion i form af op til 1500 kr. til transport, 2000 kr. for tabt arbejdsfortjeneste og op til 2400 kr. til betaling af kursusgebyr, evt. forplejning og overnatning. 

Bemærk at medlemmer af FAPS ikke kan få refusion fra PLO´s efteruddannelse.

Netværksmøder med oplægsholder fra PLA

Indgår du i en gruppe af læger, der jævnligt mødes, eller har du lyst til at samle en række kolleger til et netværksmøde, har du mulighed for at få en af PLA’s jurister til at komme ud i din praksis og lave et oplæg om et arbejdsretligt emne.

Et typisk møde vil ligge i tidsrummet kl. 16-20, og være af et par timers varighed. Oplægget vil normalt være på én times tid, og herefter vil der den anden time være tid til mere uformelle spørgsmål og drøftelser.

Der skal som minimum være 10 deltagere.

Emnerne kan aftales nærmere, men her er nogle forslag:

  1. Den svære samtale, advarsler og opsigelse.
  2. Overenskomsterne, overarbejde, ferie m.v.
  3. Cases fra deltagerne. Deltagerne sender på forhånd spørgsmål og cases til PLA, som mødet gennemgår dem og finder løsninger.

Hvis du er interesseret så ring til PLA på telefon 3544 8400 eller send en mail på pla@dadl.dk

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign