Kurser for læger / praksispersonale

PLO Efteruddannelse arbejder med en vision om at sikre den alment praktiserende læge og praksispersonalet landets bedste efteruddannelse indenfor almen medicin til gavn for patienter, det samlede sundhedsvæsen og den enkelte praksis.

Læs om og tilmeld dig kurserne for læger.

Læs om og tilmeld dig kurserne for praksispersonale.

 

Kursus om den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 med overgangsordninger allerede fra 1. januar 2019. Da ændringerne vedrører alle medarbejdere, er det vigtigt, at du er forberedt på hvad den nye ferielov betyder for din praksis. Kurset ruster dig til at håndtere overgangsordningerne og de nye regler, når de træder i kraft.

På kurset får du:

  • Overblik over den nye ferielovs princip om samtidighedsferie
  • En grundig introduktion til overgangsordningerne fra forskudt ferie til samtidighedsferie
  • Indsigt i principperne for optjening og afholdelse af ferie
  • Overblik over potentielle faldgruber og hvad du skal være særligt opmærksom på, fx i forhold til forskudsferie, sygemeldte og gravide medarbejdere, ferie i forbindelse med opsigelse og nyansættelser, samt indefrysning af ferie
  • Overblik over vigtige datoer/frister og hvad der kræver aktiv handling fra din side

Kurser bliver afholdt på Lægedage den 13. november 2019 og den 15. november 2019.

Læs mere og tilmeld dig kursus 

 

Praksiskøb - hvordan leder og organiserer jeg?

Det kan være en stor forandringsproces at gå fra at være ansat til at blive ejer af en praksis.

Formålet med kurset er at ruste dig til at være i denne proces og styrke din identitet som praktiserende læge. Kurset henvender sig til fase 3, ansatte læger eller nynedsatte læger.

Når du bliver ejer af en praksis, skal du kunne navigere i både at være læge og leder. Det er en kompleks opgave, og kurset sætter derfor også fokus på mange aspekter ved at være ny leder i almen praksis.

Læs mere og tilmeld dig kursus

 

Netværksmøder med oplægsholder fra PLA

Indgår du i en gruppe af læger, der jævnligt mødes, eller har du lyst til at samle en række kolleger til et netværksmøde, har du mulighed for at få en af PLA’s jurister til at komme ud i din praksis og lave et oplæg om et arbejdsretligt emne.

Et typisk møde vil ligge i tidsrummet kl. 16-20, og være af et par timers varighed. Oplægget vil normalt være på én times tid, og herefter vil der den anden time være tid til mere uformelle spørgsmål og drøftelser.

Der skal som minimum være 10 deltagere.

Emnerne kan aftales nærmere, men her er nogle forslag:

  1. Den svære samtale, advarsler og opsigelse.
  2. Overenskomsterne, overarbejde, ferie m.v.
  3. Cases fra deltagerne. Deltagerne sender på forhånd spørgsmål og cases til PLA, som mødet gennemgår dem og finder løsninger.

Hvis du er interesseret så ring til PLA på telefon 3544 8400 eller send en mail på pla@dadl.dk

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign