PLA har med DSR/dbio indgået

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Medarbejdere der er uddannet sygeplejerske eller bioanalytiker ansættes efter overenskomsten for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis. Det er uden betydning, om medarbejderen er organiseret i Dansk Sygeplejeråd, i Danske Bioanalytikere, i andet fagforbund eller ikke er organiseret.

 

PLA har med HK/Privat indgået

Overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis

Alle medarbejdere i praksis, som er ansat til at varetage administrative funktioner og/eller yde klinisk bistand, er omfattet af overenskomsten. Det er uden betydning, om medarbejderen er organiseret i HK, FOA, Fadl, Jordemoderforeningen eller andet fagforbund, eller ikke er organiseret.

Medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund er også uden betydning - det afgørende er blot, om medarbejderen er ansat til at udføre lægesekretærarbejde.

Hvis medarbejderen er uddannet sygeplejerske eller bioanalytiker, vil medarbejderen altid være omfattet af overenskomsten mellem PLA og DSR/dbio.

 

Vikarer i almen praksis og praksisamanuenser fase 2 og 3

PLO og PLA’s repræsentantskaber har besluttet, at PLA fremover varetager forhandlingerne om overenskomsterne for praksisamanuenser fase 2 og 3 og for lægevikarer ansat i almen praksis.

Det betyder at det er sidste gang, at PLO har forhandlet overenskomsterne for lægevikarer og praksisamanuenser som trådte i kraft 1. april 2018. Næste gang overenskomsterne skal forhandles vil det være PLA der er forhandlingspart.

Udover at PLA vil stå for forhandlingerne næste gang overenskomsterne skal fornyes (1. april 2021) betyder det også, at du får ret til ansættelsesretlig rådgivning, herunder retshjælp, såfremt der måtte opstå behov herfor i forhold til en ansat læge i almen praksis.

 

Ansatte læger i kapaciteter

En ansat læge i almen praksis er ikke dækket af nogen overenskomst. Det er således op til individuel aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte, hvad lønnen skal udgøre og hvilke øvrige vilkår der skal aftales. Du kan læse mere om hvad der gælder, når du ansætter en læge i en ledig kapacitet her

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign