PLA har med DSR/dbio indgået

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Medarbejdere der er uddannet sygeplejerske eller bioanalytiker ansættes efter overenskomsten for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis. Det er uden betydning, om medarbejderen er organiseret i Dansk Sygeplejeråd, i Danske Bioanalytikere, i andet fagforbund eller ikke er organiseret.

 

PLA har med HK/Privat indgået

Overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis

Alle medarbejdere i praksis, som er ansat til at varetage administrative funktioner og/eller yde klinisk bistand, er omfattet af overenskomsten. Det er uden betydning, om medarbejderen er organiseret i HK, FOA, Fadl, Jordemoderforeningen eller andet fagforbund, eller ikke er organiseret.

Medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund er også uden betydning - det afgørende er blot, om medarbejderen er ansat til at udføre lægesekretærarbejde.

Hvis medarbejderen er uddannet sygeplejerske eller bioanalytiker, vil medarbejderen altid være omfattet af overenskomsten mellem PLA og DSR/dbio.

 

Ansatte læger i kapaciteter

Overenskomst for ansatte speciallæger §§ 13, 23, 24 og 26

PLA og YL har indgået overenskomst for ansatte læger i kapaciteter i almen praksis. Overenskomsten gælder for alle ansættelser, der påbegyndes 1. januar 2021 og herefter. Overenskomsten regulerer løn og ansættelsesvilkår, og der er knyttet en standardkontrakt til overenskomsten, som skal anvendes ved ansættelsen. Du finder ansættelseskontrakten her

 

 

Vikarer i almen praksis 

Overenskomst for vikarer ansat i almen praksis

Lægevikaroverenskomsten regulerer løn og ansættelsesvilkår for en ansat lægevikar. En lægevikar er lønmodtager, og er vedkommende ansat i gennemsnit mere end 8 timer pr. uge, er vikaren også omfattet af funktionærlovens regler. Der er knyttet en standardkontrakt til overenskomsten, som skal anvendes ved ansættelse af en lægevikar. Du finder ansættelseskontrakten her

Det følger af overenskomst om almen praksis mellem PLO og RLTN, at en lægevikar fungerer som stedfortræder for lægen, og derfor må parterne ikke være til stede i praksis samtidig. Endvidere følger det af overenskomst om almen praksis, at ejerlægen i videst muligt omfang skal sørge for, at vikaren er speciallæge i almen medicin. Vikariater ud over 2 måneders varighed skal altid opfylde dette krav, medmindre vikaren har været fase 2 praksisamanuensis i pågældende praksis. 

 

Praksisamanuenser fase 2 og 3

Overenskomst for praksisamanuenser fase 2 og 3

Overenskomsten for praksisamanuenser ansat i fase 2 og 3 i almen praksis regulerer løn og ansættelsesvilkår. I henhold til overenskomst om almen praksis, skal du som tutorlæge følge denne overenskomst.  Regionen står for lønudbetalingen til praksisamanuenserne, og regionen fradrager herefter din andel af lønnen i honorarspecifikationen. Regionen yder tilskud til uddannelseslægens løn på hhv 68% for en fase 2 læge og 61% for en fase 3 læge. Har din uddannelseslæge fravær, fx sygdom eller ferie, skal det indberettes til regionen.   

Der er knyttet en standard ansættelseskontrakt til overenskomsten, som skal benyttes ved ansættelse af en fase 2 eller 3 praksisamanuensis. Du finder ansættelseskontrakten her

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign