PLA har ikke indgået overenskomst for rengøringspersonalet

 

Rengøringspersonale er ikke omfattet af funktionærloven. Det betyder, at en rengøringsassistent ikke er berettiget til de rettigheder, som funktionærloven sikrer, fx løn under sygdom, lovens lange opsigelsesvarsler mv. 

PLA har ikke indgået overenskomst for rengøringspersonalet. Du er derfor ikke forpligtet til at følge de overenskomster, der gælder for rengøring på det private overenskomstdækkede område - fx mellem DI og 3F. Du har derfor aftalefrihed i forhold til løn- og ansættelsesforhold. Overenskomsten kan dog bruges som inspiration til at fastsætte lønniveauet for rengøringspersonalet. 

Du kan finde det aktuelle overenskomstmæssige lønniveau her.

Hvis der er tale om en medarbejder over 18 år aflønnes der efter ”normaltimeløn” i tabellen og hvis der er tale om en medarbejder under 18 år aflønnes der efter ”grundtimeløn” i tabellen.

De fleste medarbejdere på overenskomsten mellem DI og 3F (Serviceoverenskomsten) vil være berettiget til 8,15 % arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag udover lønnen efter 2 måneders ansættelse.  

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet enten på telefon 35 44 84 00 eller på pla@dadl.dk for at få input til, hvilken løn du skal betale. 


Ansættelseskontakten

PLAs ansættelseskontrakt for ikke-funktionærer skal anvendes. PLA anbefaler, at der i ansættelseskontrakten ikke henvises til, at man følger en overenskomst på rengøringsområdet, selvom du fx har valgt at bruge overenskomsten som en vejledning i forhold til lønfastsættelsen.


Opsigelsesvarsler

Da rengøringspersonalet falder uden for funktionærloven, og PLAs medlemmer ikke er forpligtet til at følge overenskomstens opsigelsesvarsler, afhænger opsigelsesvarslet af den konkrete ansættelseskontrakt. Såfremt et varsel ikke er aftalt, kan ansættelsesforholdet som udgangspunkt bringes til ophør med dags varsel. Dog antages det normalt i praksis, at den ansatte har krav på et ”passende varsel”.  I den forbindelse vil man typisk anvende opsigelsesreglerne i overenskomsten på området som vejledende udgangspunkt.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign