PLA har ikke indgået overenskomst for rengøringspersonalet

 

Uden for funktionærloven

En rengøringsassistent er ikke omfattet af funktionærloven og anses derfor ikke som funktionær. Det betyder, at en rengøringsassistent umiddelbart ikke er berettiget til de rettigheder, som funktionærloven sikrer, f.eks. løn under sygdom, lovens lange opsigelsesvarsler mv.

 

Overenskomst for rengøringspersonalet

PLA har IKKE indgået en overenskomst, der dækker rengøringspersonalet. Det betyder, at PLAs medlemmer ikke er forpligtet til at følge de overenskomster, der gælder for rengøring på det private overenskomstdækkede område - fx mellem serviceforbundet og 3F. Der er derfor aftalefrihed mellem parterne i forhold til løn- og ansættelsesforhold. Overenskomsten kan dog bruges til at fastsætte lønniveauet for rengøringspersonalet. 

Medlemmer af PLA er dog til hver en tid velkommen til at kontakte sekretariatet, enten på telefon 35 44 84 00 eller på pla@dadl.dk med henblik på oplysning om aktuel vejledende timesats og evt. penisonssats for rengøringshjælp.

 

Ansættelseskontakten

PLAs ansættelseskontrakt for ikke-funktionærer skal anvendes. PLA anbefaler, at der i ansættelseskontrakten ikke henvises til, at man følger en overenskomst på rengøringsområdet, selvom du fx har valgt at bruge overenskomsten som en vejledning i forhold til lønfastsættelsen.

 

Opsigelsesvarsler

Da rengøringspersonalet falder uden for funktionærloven, og PLAs medlemmer ikke er forpligtet til at følge overenskomstens opsigelsesvarsler, afhænger opsigelsesvarslet af den konkrete ansættelseskontrakt. Såfremt et varsel ikke er aftalt, kan ansættelsesforholdet som udgangspunkt bringes til ophør med dags varsel. Dog antages det normalt i praksis, at den ansatte har krav på et ”passende varsel”.  I den forbindelse vil man typisk anvende opsigelsesreglerne i overenskomsten på området som vejledende udgangspunkt.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign