Nyt fra bestyrelsen: Ny aftale sikrer mere uddannelse til vores personale 

Vi har et rigtig godt og uundværligt personale i almen praksis. Ligesom lægerne har brug for at holde sig opdateret og efteruddanne sig, har praksispersonalet det også. Ikke mindst med udsigt til at almen praksis skal løse flere og nye opgaver fremadrettet.

Derfor er det en rigtig glædelig nyhed, at vores praksispersonale nu får mulighed for mere uddannelse og flere kurser igennem PLO-Efteruddannelse. 

PLO-Efteruddannelse har i en årrække udbudt en lang række kurser til praksispersonale, og udbyder i 2019 mere end 130 kurser direkte målrettet vores personale. 
Men udbuddet har faktisk ikke kunnet stå mål med efterspørgslen, og kurserne er blevet revet væk.

PLO har derfor indgået en aftale med Danske Regioner om udmøntningen af 60 millioner fra regeringsudspillet ”En læge tæt på dig”, som blev præsenteret i sommer. Det betyder målrettet efteruddannelse af praksispersonalet frem til 2021. 

Konkret betyder det blandt andet, at der vil blive udbudt en række kurser og uddannelsesforløb inden for psykiatri målrettet såvel nye som erfarne praksispersonaler. Der vil også blive udbudt opdateringskurser og uddannelsesforløb for nyansatte og mindre erfarne praksispersonaler inden for almen medicin.

Lægerne vil få dækket udgifter for deres personale i forhold til kursusudgifter, transport samt tabt arbejdsfortjeneste for personalets fravær.

Der vil ligeledes blive afholdt en række informationsmøder for potentielle ansøgere til almen praksis, hvor der forventes en stigning i antallet af praksispersonaler grundet flere nye opgaver.

Samtidig får læger, der giver kommunale sygeplejersker mulighed for at afvikle eksternt praktikforløb i forbindelse med gennemførsel af specialuddannelsen i borgernær sygepleje, honorering efter samme takst som for tutorlæger.

Læs mere om aftalen:

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign