Udvidelse af vores eksisterende aftale om mere uddannelse til vores personale

Vi har et rigtig godt og uundværligt personale i almen praksis. Ligesom lægerne har brug for at holde sig opdateret og efteruddanne sig, har praksispersonalet det også. Ikke mindst med udsigt til at almen praksis skal løse flere og nye opgaver fremadrettet.

Mange flere kurser for praksispersonale bliver refusionsberettigede fra 2021
Fra 1. januar 2021 kan dit personale komme på endnu flere kurser, der bliver refusionsberettigede. Indtil nu har det været kurser indenfor KOL og diabetes, der via overenskomsten 2018 blev refusionsberettigede. Nu bliver en lang række kurser, som handler om at kompetenceudvikle personalet til at kunne overtage opgaver og aflaste lægen, refusionsberettigede. Udover kurser indenfor psykiatri og kurser for nye i almen praksis er det fx kurser om hypertension, gynækologi, huden, infektioner, hjertekarsygdomme, vaccinationer og spirometri. 

Der er tale om en periode på tre år, hvor puljemidlerne under ”En læge tæt på dig” er blevet forlænget, og udvidet til at rumme flere kursustemaer. Derudover er den såkaldte ”Lungesatsning”, hvor der ydes tilskud til spirometrikurser for både læger og personale, også blevet forlænget til og med 2022. 

Du søger refusion, når kurserne er blevet afholdt, på samme måde som hidtil. Du kan læse mere om reglerne og hvordan du gør på: refusion-kurser-til-praksispersonale (https://plo-e.dk/refusion-kurser-til-praksispersonale 

For yderligere information kontakt
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

 

Læs mere om aftalen der sikrer efteruddannelse til praksispersonale, som blev indgået for perioden 2018-2021 herunder:

Læs mere om aftalen:

 

Sidst opdateret: december 2020

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign