Nye regler i forbindelse med COVID-19
26. november 2021

Lov om forevisning af coronapas på arbejdspladser og pålagt coronatest er nu trådt i kraft
Nedenstående regler kan altså benyttes fra og med i dag.

Fremvisning af coronapas
Arbejdsgivere kan nu pålægge medarbejdere at forevise coronapas.

Som udgangspunkt betyder det, at en arbejdsgiver kan bede en medarbejder om at fremvise sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Dokumentation kan dog også foreligge i papirformat eller ved download af det digitale coronapas, der er adgang til på Sundhed.dk.

Tilstrækkelig begrundelse, at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom
Der er i loven ikke knyttet et saglighedskrav til kravet om fremvisning af coronapas. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at så længe COVID-19 er en samfundskritisk sygdom, er saglighedskravet for at pålægge medarbejdere at vise coronapas opfyldt.

Virksomheder skal give en begrundelse for at få forevist en medarbejders coronapas, men det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at arbejdsgiver som begrundelse kan nøjes med at angive, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Synsmæssig kontrol ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne
Adgangen til at pålægge en medarbejder at forevise coronapas er ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne, så længe der alene er tale om en synsmæssig kontrol, hvor oplysningerne ikke indsamles, registres eller på anden måde behandles.

Krav om test
Hvis en medarbejder skal testes for at kunne forevise et coronapas, giver loven virksomheden mulighed for at pålægge medarbejderen hurtigst muligt at blive testet for covid-19 og oplyse virksomheden om resultatet af testen.

Et krav om test skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i virksomheden.

Herudover skal en test pålagt af virksomheden så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, og hvis dette ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen.

Selvtest som en ny mulighed
Som noget nyt er det nu muligt for en virksomhed at pålægge medarbejderen at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang, at der er tale om CE-godkendte test.

Brugen af selvtest kan for mange arbejdsgivere være en let og hurtig måde at få en medarbejder testet.

En medarbejder, der pålægges test uden at ovenstående betingelser er opfyldt, kan tilkendes en godtgørelse.

Information og begrundelse
Hvis en virksomhed ønsker at pålægge en medarbejder at fremvise coronapas eller at blive testet, skal virksomheden skriftligt informere medarbejderen om, at den pågældende vil blive pålagt forevisning af coronapas.

Det er PLA’s opfattelse, at denne information kan gives samlet til alle eller større grupper af medarbejdere, og at virksomheden kan nøjes med at orientere én gang, hvis pålægget gælder for en længere periode. I givet fald bør den relevante periode afgrænses i informationsmaterialet.

PLA har lavet et forslag til, hvordan informationsmaterialet kan se ud.

Medarbejderrepræsentanter skal orienteres
Ovenstående information skal også gives til eventuelle valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter.

Det anbefales, at man i informationsmaterialet også indsætter den begrundelse, der kræves i relation til fremvisning af coronapas, og man kan som nævnt ovenfor nøjes med at angive, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Ansættelsesretlige sanktioner
Hvis en medarbejder ikke vil efterkomme virksomhedens pålæg om at fremvise coronapas, eller – hvor dette er nødvendigt – ikke vil lade sig teste for COVID-19, herunder fremvise resultatet af en sådan test, vil dette kunne få ansættelsesretlige sanktioner for den pågældende medarbejder.

Bliver ansættelsesretlige sanktioner relevante at overveje, anbefaler vi, at du kontakter PLA for konkret rådgivning, inden der iværksættes ansættelsesretlige sanktioner.

Mulighed for at ansøge om sygedagpenge ved corona relateret fravær og barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn
Folketinget vil genindføre muligheden for, at der kan søges om sygedagpenge fra første sygefraværsdag, når sygdommen skyldes covid-19 på baggrund af en ny trepartsaftale. Læs mere her 

April 2024
Marts 2024
Januar 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
5. juli 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Marts 2023
Februar 2023
Januar 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
August 2022
Juli 2022
8. juli 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Marts 2022
Februar 2022
Januar 2022
November 2021
Oktober 2021
September 2021
August 2021
Juli 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Marts 2021
Februar 2021
Januar 2021
December 2020
November 2020
September 2020
August 2020
Juni 2020
Maj 2020
April 2020
Marts 2020
Januar 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
22. juni 2017
April 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016
September 2016
Juni 2016
April 2016
Marts 2016
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Juli 2015
Juni 2015
Maj 2015
April 2015
Februar 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
September 2014
Juli 2014
Juni 2014
Maj 2014
April 2014
Februar 2014
Januar 2014
December 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Maj 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
Marts 2011
December 2010
9. december 2010
Denne udgave af PLAkaten indeholder:
7. december 2010
November 2010
Maj 2010
April 2010
Marts 2010
Februar 2010
Januar 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
8. oktober 2009
September 2009
August 2009
Maj 2009
April 2009
Februar 2009
Januar 2009
December 2008
Oktober 2008
7. oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Marts 2008
Februar 2008
December 2007
3. december 2007
Oktober 2007
August 2007
Juni 2007
Maj 2007
2. maj 2007
April 2007
Januar 2007
November 2006
13. november 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Maj 2006
April 2006
Februar 2006
December 2005
November 2005
14. november 2005
Oktober 2005
11. oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Maj 2005
April 2005
Marts 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
Juli 2004
Juni 2004
Maj 2004
April 2004
Februar 2004
Januar 2004
December 2003
22. december 2003
22. december 2003
November 2003
20. november 2003
Oktober 2003
September 2003
Juli 2003

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign