Opsparingsordning, lægesekretærer
7. december 2009

Ifølge overenskomsten mellem PLA og HK vedrørende lægesekretærer, skal medarbejderen sammen med decemberlønnen have udbetalt et beløb i henhold til den aftalte opsparingsordning. Beløbet kan konverteres til en pensionsindbetaling, hvis medarbejderen har fremsat ønske herom inden den 1. december.

Ordningen går kort fortalt ud på følgende:

  • Beløbet ligger ud over den almindelige månedlige løn
  • Opsparingsbeløbet betales samlet i december måned
  • Medarbejderen kan vælge at få pengene udbetalt eller indsat på sin pensionsordning

For kalenderåret 2009 beregnes bonussen således:
0,5 % af bruttoløn inkl. samtlige tillæg for perioden 1. januar til 31. maj 2009
1 % af bruttoløn inkl. samtlige tillæg for perioden 1. juni til 31. december 2009

For kalenderåret 2010 beregnes bonussen således:
1 % af ferieberettiget løn inkl. samtlige tillæg for perioden 1. januar til 31. maj 2010
1,72 % af ferieberettiget løn inkl. samtlige tillæg for perioden 1. juni til 31. december 2010

For kalenderåret 2011 og frem efter beregnes bonussen således:
1,72 % af ferieberettiget løn inkl. samtlige tillæg for det pågældende kalenderår

Bruttolønnen = nettoløn, inklusiv personlige tillæg, + egetbidraget til pension.

Følgende indgår ikke i bruttolønnen:

Arbejdsgiverens pensionsbidrag
Udbetalt ferietillæg
Kitteltillæg
Eventuelt udbetalt seniorbonus.

Der skal ikke trækkes egetbidrag til pension, eller tillægges arbejdsgiverpension af opsparingsordningen.

Opsparingsordningen indgår i den ferieberettigede indtægt.

Eksempel:
Lægesekretær er i perioden 1. januar til 31. maj 2009 indplaceret på løntrin 29, område 4, med en bruttoløn på kr. 26.031,13 og et personligt tillæg på kr. 1.000. Det vil sige en samlet bruttoløn på kr. 27.031,13. Den 1. juni 2009 er hun overenskomstmæssigt steget til løntrin 30 med en bruttoløn på kr. 26.606,02 og hendes tillæg er reguleret til kr. 1.008,60. Det vil sige en samlet bruttoløn på kr. 27.614,62.

Løn for perioden 1. januar til 31. maj 2009 = 5 x kr. 27.031,13 = kr. 135.155,65 0,5 % af kr. 135.155,65 = kr.    675,78

Løn for perioden 1. juni til 31. december 2009 = 7 x kr. 27.614,62 = kr. 193.302,34. 1 % af kr. 193.302,34 =  kr. 1.933,02

Opsparingsordning = kr. 675,78 kr. + kr. 1.933,02 kr. = kr. 2.608,80

Er medarbejderen blevet trukket i løn, fx fordi medarbejderen har afholdt ikke optjent ferie eller anden frihed for egen regning, er det alene af den faktisk betalte løn opsparingsbeløbet skal beregnes af.

Arbejdsgiveren bestemmer selv hvordan beløbet skal opspares i løbet af året, men pengene skal kunne være til medarbejderens disposition i december måned. Ønsker medarbejderen i stedet at pengene indbetales på dennes pensionskonto, skal medarbejderen give meddelelse herom inden 1. december 2009.

Det er muligt via Multidata, at registrere lægesekretærens opsparingsordning. Ved at gå ind på www.Multidata.dk kan du tilmelde dig til ”fritvalgsordningen”, som kan anvendes til lægesekretærernes opsparingsordning. Men der er ikke noget overenskomstmæssigt krav om, at opsparingsordningen løbende skal registreres.

Tiltræder eller fratræder medarbejderen sin stilling i løbet af et kalenderår, afregnes alene en forholdsmæssig andel af optjent seniorbonus, svarende til den periode medarbejderen konkret har været ansat.

Maj 2023
April 2023
Marts 2023
Februar 2023
Januar 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
August 2022
Juli 2022
8. juli 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Marts 2022
Februar 2022
Januar 2022
November 2021
Oktober 2021
September 2021
August 2021
Juli 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Marts 2021
Februar 2021
Januar 2021
December 2020
November 2020
September 2020
August 2020
Juni 2020
Maj 2020
April 2020
Marts 2020
Januar 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
22. juni 2017
April 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016
September 2016
Juni 2016
April 2016
Marts 2016
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Juli 2015
Juni 2015
Maj 2015
April 2015
Februar 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
September 2014
Juli 2014
Juni 2014
Maj 2014
April 2014
Februar 2014
Januar 2014
December 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Maj 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
Marts 2011
December 2010
9. december 2010
Denne udgave af PLAkaten indeholder:
7. december 2010
November 2010
Maj 2010
April 2010
Marts 2010
Februar 2010
Januar 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
8. oktober 2009
September 2009
August 2009
Maj 2009
April 2009
Februar 2009
Januar 2009
December 2008
Oktober 2008
7. oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Marts 2008
Februar 2008
December 2007
3. december 2007
Oktober 2007
August 2007
Juni 2007
Maj 2007
2. maj 2007
April 2007
Januar 2007
November 2006
13. november 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Maj 2006
April 2006
Februar 2006
December 2005
November 2005
14. november 2005
Oktober 2005
11. oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Maj 2005
April 2005
Marts 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
Juli 2004
Juni 2004
Maj 2004
April 2004
Februar 2004
Januar 2004
December 2003
22. december 2003
22. december 2003
November 2003
20. november 2003
Oktober 2003
September 2003
Juli 2003

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign