Ny ferielov og nye aftaler om 6. feriefridagsuge trådte i kraft 1. september 2020

HJÆLPEVÆRKTØJ: Hold styr på ferien og 6. feriefridagsuge efter 1. september 2020

Feriefridage optjent 1. januar 2020 – 31. august 2020 kan nu holdes 

Forskudsferie

Planlægning af ferie

Spørgsmål vedrørende ferie og feriefridage?

 

Ny ferielov og nye aftaler om 6. feriefridagsuge trådte i kraft 1. september 2020
Hvis medarbejderne den 31. august 2020 havde ikke-afholdte ferie- og feriefridage skal de tilgodehavende dage håndteres på følgende måde i forbindelse med overgangen:

For feriedage gælder: Ikke-afholdte feriedage pr. 31. august 2020 overføres automatisk til det nye feriesystem, medmindre de er varslet til afholdelse i september 2020.

For feriefridage gælder: Ikke-afholdte feriefridage pr. 31. august 2020 skal udbetales med lønnen i september 2020, medmindre I har aftalt at overføre dem.

HJÆLPEVÆRKTØJ: Hold styr på ferien og 6. feriefridagsuge efter 1. september 2020 
Den 1. september trådte den nye ferielov og de nye regler om 6. feriefridagsuge i kraft.

PLA har udarbejdet et regneark, der kan benyttes til at føre regnskab med ferien og med 6. feriefridagsuge efter de nye regler.

Vi anbefaler, at du downloader en version af regnearket, som du og/eller dine medarbejdere løbende kan opdatere i forhold til afholdte eller planlagte ferie- og feriefridage.

Regnearket skulle gerne hjælpe jer til løbende at have et overblik over både den aktuelle saldo af ferie- og feriefridage samt den fremtidige saldo. Derudover håber vi, at regnearket kan hjælpe til, at I i december hvert år tager stilling til om eventuelle uafholdte ferie- og feriefridage skal udbetales eller aftales overført.

Download regnearket  

Feriefridage optjent 1. januar 2020 – 31. august 2020 kan nu holdes
De feriefridage som medarbejderne har optjent i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 (op til 3,33 feriefridage, hvis medarbejderne har været ansat i hele perioden), kan afholdes i perioden fra 1. september 2020 – 31. december 2022. Disse feriefridage skal holdes adskilt fra øvrige feriefridage og ferie.

Placeringen af disse feriefridage sker efter nærmere aftale, og disse feriefridage kan ikke varsles eller pålægges afholdt af arbejdsgiver.

Er feriefridagene ikke afholdt ved periodens udløb, skal de udbetales med lønnen i januar 2023, medmindre det aftales, at de holdes på et senere tidspunkt. Der er også mulighed for at aftale feriefridagene udbetalt på et tidligere tidspunkt, hvis der er enighed om det.

Fratræder medarbejderen, inden dagene er afholdt, skal de udbetales sammen med sidste lønudbetaling på sædvanlig vis. 

Forskudsferie
Den nye ferielov introducerer et nyt begreb: forskudsferie. Men hvad er forskudsferie eller ferie på forskud egentlig?

Forskudsferie er, når der afholdes ferie, som endnu ikke er optjent.

Hvis medarbejderen ønsker at holde ferie på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er optjent tilstrækkelig ret til betalt ferie, kan det aftales, at ferien holdes på forskud. Det betyder, at medarbejderens feriesaldo bliver negativ og at den ferie, der er holdt på forskud efterfølgende udlignes med den ferie, der optjenes. Der kan ikke ydes mere ferie på forskud, end hvad der optjenes i det pågældende ferieår.

Medarbejderne har ikke krav på at holde ferie på forskud. Det kræver derfor en aftale, hvis der skal holdes forskudsferie. PLA har udarbejdet en blanket til brug herfor, som du kan finde her

Du kan som arbejdsgiver ikke pålægge ferie på forskud bortset fra, hvis praksis holder ferielukket, og medarbejderne ikke har haft mulighed for at opspare tilstrækkelig ferie forinden ferielukningen, og medarbejderne har været ansat hele det forudgående ferieår.

Planlægning af ferie
Rigtig mange medarbejdere, der ønsker at holde 1 uges efterårsferie i oktober 2020 vil opleve, at de ikke har optjent tilstrækkeligt med ferie.

Det kan her være relevant at overveje, om de manglende dage skal holdes i form af feriefridage, særligt hvis der er overført feriefridage fra miniferieåret (1. maj 2020 – 31. august 2020). Det kan også overvejes, om medarbejderne skal bruge af den særlige pulje af feriefridage optjent i perioden januar 2020 – august 2020 (se ovenfor). Endeligt er der mulighed for at yde ferie på forskud (se også ovenfor).

Holder praksis ferielukket senere i ferieåret, fx i forbindelse med jul, skal du være opmærksom på, at du skal sørge for at gemme tilstrækkeligt af medarbejderens ferie og feriefridage til ferielukningen. Lader du din medarbejder holde ferie og feriefridage forud for ferielukningen med det resultat, at der ikke er tilstrækkeligt med opsparede dage at afholde under ferielukningen, vil du skulle betale løn under ferielukningen. Det er derfor vigtigt, at du allerede nu danner dig et overblik over, hvor mange feriedage, der eventuelt skal bruges under en senere ferielukning og  ”gemmer” disse dage. Det kan fx aftales, at hele efterårsferien holdes på forskud, selvom medarbejderen har 2-3 optjente feriedage.

Hvis praksis holder ferielukket i efterårsferien, vil du kunne pålægge medarbejderne at holde ferie, da det ikke har været muligt at opspare nok ferie. Det skal som udgangspunkt ske som forskudsferie. Hvis medarbejderen er ansat efter 1. maj 2020 kan det også ske med løntræk. Du kan naturligvis også overveje at bruge eventuelle feriefridage. Husk at både ferie og feriefridage skal varsles med 1 måneds varsel.

Spørgsmål vedrørende ferie og feriefridage?
PLA har samlet en række spørgsmål og svar om emnet her.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign