Denne udgave af PLAkaten indeholder: 

PLA´s repræsentantskabsmøde

Ferietillæg

Lønregulering af lægesekretærer

Grundlovsdag

Personalehåndbog

Kursus - Bliv klogere på personalejuraen

 

PLA´s repræsentantskabsmøde

Der var repræsentantskabsmøde i PLA lørdag den 29. april 2023.

På mødet godkendte repræsentantskabet PLA’s regnskab for 2022.

Formanden gav en mundtlig formandsberetning, du kan læse formandsberetningen her

På mødet blev Søren Brix Christensen genvalgt som repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem. Birgitte Ries Møller blev genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen, og der blev valgt to nye lægelige revisorsuppleanter, Niels Dreisler og Annette Randløv.

 

Ferietillæg

Efter ferielovens regler skal der udbetales ferietillæg til månedslønnede medarbejdere, som optjener ferie med løn. Der skal ikke udbetales ferietillæg til timelønnede medarbejdere, da dine timelønnede medarbejdere optjener feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn.

Ansatte efter overenskomsterne med DSR/dbio og HK har et ferietillæg på 1,95 % af den ferieberettigede løn. Det samme gælder for ansatte læger (ikke lægevikarer), som er tiltrådt efter 1. januar 2021 og dermed omfattet af overenskomsten mellem PLA og YL. 

Ferietillægget udbetales med lønnen for maj og august, medmindre du udbetaler ferietillæg til din medarbejder efterhånden som ferien afholdes. Ferietillægget med lønudbetalingen for maj 2023, bliver beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2022 – 31. maj 2023.

Fratræder en månedslønnet medarbejder sit job, før optjente feriedage er afholdt, og før ferietillægget er udbetalt, skal du kun udbetale ferietillæg for de dage, der er afholdt på tidspunktet for fratrædelsen (og som ikke allerede er afregnet). Det skyldes, at tilgodehavende dage med løn og ferietillægget konverteres til ferie med feriegodtgørelse, som beregnes med 12,5 % af lønnen.

 

Lønregulering af lægesekretærer

Lægesekretærer samt personale omfattet af overenskomsten mellem PLA og HK/Privat skal have reguleret deres lønninger med 1,39 %. Eventuelle personlige tillæg skal reguleres med samme procentsats. Lønstigningen er gældende fra 1. juni 2023.

Du skal være opmærksom på, at ovenstående lønstigning ikke gælder for elever.

Du finder de aktuelle løntabeller her.   

 

Grundlovsdag

I år falder grundlovsdag på en mandag.

Medarbejdere omfattet af PLA’s overenskomster med DSR/dbio og med HK Privat har ret til at holde fri med løn, når grundlovsdag falder på en hverdag.

For ansatte § læger i kapaciteter gælder, at hvis grundlovsdag falder på en arbejdsdag, så anvender den ansatte læge en feriedag.

En lægevikar har ikke ret til løn under fravær på dage, hvor lægepraksis holder lukket, og har således heller ikke ret til betalt fravær på grundlovsdag.

Praksisamanuenser fase 2 og 3 har ret til sædvanlig løn, når klinikken lukker grundlovsdag.

 

Personalehåndbog

Du har ikke pligt til at udarbejde en personalehåndbog. Men det kan være en god ide. En personalehåndbog kan beskrive de rammer og retningslinjer der gælder på jeres arbejdsplads, sådan at alle på arbejdspladsen ved hvad der gælder fx ved lægebesøg, arbejdsmiljøregler, pauser, skærmbriller, overarbejde m.v. Dermed kan mange misforståelser og konflikter undgås.

PLA har udarbejdet et forslag til en personalehåndbog. Du finder PLA’s forslag til en personalehåndbog her

Hvis du ønsker at anvende den, kan du selvfølgelig anvende den i sin helhed, men du skal under de forskellige emner tilpasse personalepolitikken til din klinik. Du kan også vælge alene at tage udvalgte emner med i din personalehåndbog.

Du skal være opmærksom på, at en personalepolitik er et supplement til PLA’s overenskomster. Det er derfor vigtigt, at reglerne i en personalepolitik ikke må være i strid med overenskomsterne for konsultationspersonalet. Din personalepolitik skal i øvrigt være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 

 

Kursus - Bliv klogere på personalejuraen

Kom på kursus den 5. oktober og bliv klogere på personalejuraen

På kurset bliver du klogere på, hvad du må og skal i forhold til personalet, og du får en grundig gennemgang af den relevante jura i forhold til ansættelsesret samt din ret og pligt som leder.

Vi giver dig nogle redskaber, sådan at du bliver mere rustet til at håndtere de personalemæssige opgaver, du har som arbejdsgiver.

Kurset giver dig en praktisk gennemgang af 4 forskellige og genkendelige situationer:

  • Den nye medarbejder
  • De aktuelle medarbejdere
  • Den aldrende medarbejder
  • Den opsagte medarbejder

Gennem cases gennemgås jura omkring ansættelse af medarbejdere, konflikter på arbejdspladsen, regler om over-/merarbejde, sygdom og opsigelser.

Undervisningsformen vil være indlæg, plenumdiskussioner og gruppearbejde.

Som noget nyt kan praksismanager også deltage i kurset.

Uddannelsen er udbudt af PLO-E og er refusionsberettiget. Du kan tilmelde dig og læse mere her:

https://www.tilmeld.dk/9016523  

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign