Lønregulering pr. 1. oktober 2020 for medarbejdere der følger PLA-HK/Privat overenskomst, samt lægesekretæreleverne

De nye løntabeller for lægesekretærer, og andre medarbejdere der er omfattet af overenskomsten for lægesekretærer i lægepraksis (fx medicinstuderende, social- og sundhedsassistenter m.v.), er nu klar. Reguleringen sker pr. 1. oktober 2020 og har derfor virkning for den løn der udbetales for oktober måned.

Medarbejdere der er omfattet af overenskomsten for lægesekretærer i lægepraksis skal reguleres med 0,67 % (0,6741 %). Eventuelle personlige tillæg skal ligeledes reguleres med samme procentsats. Du finder de nye løntabeller her. I løntabellen kan du også beregne stigningen af eventuelle løntillæg.

Du skal være opmærksom på, at der er en løntabel for fuldtidsansatte og en anden løntabel for deltidsansatte (mindre end 37 timer pr. uge). Er medarbejderen timelønnet (ansat i indtil 8 timer pr. uge eller højest 1 måned) er der også en særskilt løntabel.

Der er tale om en lidt lavere regulering end forudsat på overenskomstaftaletidspunktet. Dette skyldes, at udmøntningen fra den såkaldte reguleringsordning, som PLA-HK-overenskomsten følger, er lavere end forventet.

Lægesekretæreleverne får også reguleret deres løn med virkning pr. 1. oktober 2020. Du finder de nye lønninger for lægesekretæreleverne her.

 

Lønregulering pr. 1. oktober 2020 for praksisamanuenserne fase 2 og 3 og lægevikarerne

Praksisamanuenserne fase 2 og 3
Praksisamanuenserne fase 2 og 3 får reguleret deres løn med 0,4 % pr. 1. oktober. Du kan finde de nye lønninger her

Har du ansat uddannelseslæger i fase 2 og 3, er det regionerne der står for lønudbetalingen, mens tutorlægens andel trækkes direkte fra tutorlæges afregning med regionen, og vil fremgå af honorarspecifikationen.

Tutorlægens andel af lønnen til en praksisamanuensis er 32 % for fase 2 lægerne og 39 % for fase 3 lægerne.

Lægevikarer i almen praksis
Har du en lægevikar ansat i din klinik, aflønnes denne enten med den såkaldte dagstakst, som er fastsat til 0,28 % af forudgående regnskabsårs nettoindtægt ganget op med korrektionsfaktoren, som du finder her, eller med en løn der svarer til en afdelingslægeløn.

Afdelingslægelønnen skal reguleres med 0,4 % pr. 1. oktober. Du finder den nye afdelingslægetakst her

 

Medicinstuderendes ansættelsesforhold

Har du ansat eller overvejer du at ansætte medicinstuderende, skal du være opmærksom på de ansættelsesvilkår, der gælder.

Du kan læse mere om medicinstuderendes ansættelsesforhold her

 

 

 

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign