I denne udgave af PLAkaten kan du læse om:

Ændrede åbningstider i sommeren
Kurser om den nye ferielov – HUSK tilmeldingsfrist 17. juni 2019
Ferie og fratrådte medarbejdere
Ferie og sygdom
Fravigelse af overenskomsternes pensionsbestemmelser ikke muligt
God sommer 

Ændrede åbningstider i sommeren
PLA kan træffes i hele sommerperioden, men med kortere telefontider fra den 8. juli til den 2. august 2019. Her vil telefonerne være åbne i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00.

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem kl. 9.00 – 16.00 og fredag mellem kl. 9.00 – 15.00.

Kurser om den nye ferielov – HUSK tilmeldingsfrist 17. juni 2019
PLA holder 4 kurser om den nye ferielov i Næstved, Kolding, Silkeborg og Aalborg. Læs mere om kurserne.

Sidste frist for tilmelding er 17. juni 2019.

Ferie og fratrådte medarbejdere
Hvis du har medarbejdere der fratræder i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 skal du huske, at en del af deres ferie skal indefryses til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler som led i overgangen til den nye ferielov.

Feriegodtgørelsen til fratrådte medarbejdere opgøres og afregnes fortsat til Feriekonto.

Du skal være opmærksom på, at du skal opgøre ferien optjent i 2019 og 2020 på følgende måde:

Ferie optjent i perioden 1. januar – 31. august 2019 opgøres for sig og indberettes med angivelse af optjeningsåret 2019.

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 opgøres for sig og indberettes med angivelse af det særlige optjeningsår 9999. Herefter sørger Feriekonto automatisk for, at ferien overføres til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Du kan læse mere og se eksempler på udregning af feriegodtgørelse.

Ferie og sygdom
Ferietiden står for døren. Skulle du have en medarbejder, der bliver syg i forbindelse med ferien, kan du her læse om, hvilke regler der gælder:

Bliver en medarbejder syg, før ferien begynder, har medarbejderen ret til at få ferien udskudt. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Bliver medarbejderen syg under sin ferie, kan hun kræve erstatningsferie fra den 6. sygedag. Det vil sige, at medarbejderen selv bærer risikoen for de første 5 sygedage under ferie i hvert ferieår. Det er en forudsætning, at medarbejderen sygemelder sig på sædvanlig vis fra 1. sygedag. Endvidere er det en forudsætning, at medarbejderen fremskaffer og betaler en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen.

Bliver medarbejderen rask igen under den planlagte ferie, har hun ret men ikke pligt til at holde resten af den planlagte ferie. Medarbejderen skal ved raskmelding oplyse, at hun ønsker at benytte denne ret og ellers skal hun møde på arbejde igen.

Fravigelse af overenskomsternes pensionsbestemmelser ikke muligt
PLA støder fra tid til anden ind i sager, hvor det med en medarbejder er aftalt, at vedkommende ikke får afregnet pensionsbidrag til pensionskassen, men i stedet får beløbet udbetalt som løn. Ofte er aftalen kommet i stand på baggrund af et ønske fra medarbejderen.

Sådanne aftaler kan ikke gyldigt indgås og det er derfor vigtigt, at der afregnes pensionsbidrag efter overenskomstens regler. Medmindre medarbejderen er omfattet af en af undtagelserne i overenskomsten for ikke at afregne pensionsbidrag, skal pensionsbidraget altså altid afregnes til pensionskassen. Der er særlige undtagelser beskrevet i overenskomsterne vedrørende blandt andet timelønnede, medarbejdere der er gået på efterløn eller har opnået folkepensionsalderen samt elever under 25 år.

Er medarbejderen ikke omfattet af en af undtagelserne og afregner du alligevel pensionsbidraget som løn, kan du efterfølgende blive mødt med et krav om betaling af pensionsbidrag fra din medarbejder (ofte i fratrædelsessituationen). I så fald vil du skulle betale beløbet én gang til.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du en aftale i strid med overenskomsten med en af dine medarbejdere, bør du kontakte PLA for nærmere rådgivning.

God sommer
PLA ønsker alle en god sommer.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign