Indberetning af ferie i indefrysningsperioden (1. september 2019 – 31. august 2020)

De indefrosne feriemidler skal indberettes senest den 31. december 2020. 

For timelønnede (ansatte med feriegodtgørelse) er indberetningen sket løbende i indefrysningsperioden til Feriekonto. 

For funktionærer (ansatte med løn under ferie) skal indberetningen ske til eIndkomst. 

Benytter du et af de store lønbureauer, sker indberetningen automatisk via lønbureaet. Du bør sikre dig, at beløbene er opgjort korrekt, samt at der er taget stilling til, om de indefrosne feriemidler ønskes indbetalt, eller om du ønsker at beholde pengene. 

Indberetter du ikke via et lønbureau, skal indberetning ske direkte via eIndkomst. Du kan finde mere information og indberette på SKAT’s hjemmeside 

Har du indberettet via Danløn, skal du være opmærksom på, at hvis du har valgt ”arbejdsmarkedspension” som pensionsform, bliver feriegodtgørelsen tillagt pensionsbidrag, hvilket den ikke skal. I så fald skal du selv foretage korrektion (altså fratrække værdien af pensionsbidraget). Du skal foretage korrektionen direkte i eIndkomst senest den 31. december 2020. 

I januar 2021 modtager alle ansatte et brev om de indefrosne feriepenge, som er indberettet, så de kan kontrollere, om indberetningen er korrekt. Er indberetningen ikke korrekt, og beder medarbejderen om at få den ændret, skal du gøre det. Medarbejderen har en frist på 5 år til at kræve indberetningen rettet. 

I forhold til om man ønsker at afregne feriepengene eller ej, er det et valg, man træffer for hver enkelte af sine medarbejdere. Man kan altså vælge at afregne for nogle medarbejdere og ikke at afregne for andre. Hvis man vælger ikke at afregne feriepengene, vil man hvert år skulle tage stilling til, om man fortsat ønsker at beholde feriepengene eller afregne dem. 

Du kan læse mere om de indefrosne feriepenge, herunder også de overvejelser du bør gøre dig i forhold til enten af indbetale eller beholde pengene her 

Vælger man i forbindelse med indberetningen, at man ønsker at indbetale de indefrosne feriemidler, vil man efterfølgende modtage nærmere information fra Lønmodtagernes Feriemidler om selve indbetalingen. Det er endnu ikke afklaret hvordan og hvornår indbetalingen skal ske.

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign