PLAkaten, juni 2016

Denne udgave af PLAkaten indeholder:  

  • Gå-hjem-møde om personaleledelse
  • Sygdom i forbindelse med ferie
  • E-cigaretter
  • PLA’s sommeråbningstider

På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale. Du har også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbrevet under fanebladet ”Nyheder”. Du vil så automatisk modtage en mail med seneste nyheder fra PLA.

Du kan kontakte sekretariatet på telefon 3544 8400, mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, og fredag kl. 09.00-15.00. Alternativt kan du sende en mail på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning.

Gå-hjem-møde om personaleledelse
PLA afholder den 30. august, kl. 16.30 til 18.30, et gå-hjem-møde om personaleledelse. Mødet afholdes i Domus, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Heidi Bøgelund Frederiksen, der er leder af SydPOL og arbejder med organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis i Region Syddanmark, vil indlede med et oplæg om ”god personaleledelse på en lille arbejdsplads”. Det vil sige, at hun både kommer til at fokusere på god ledelse, men også på de udfordringer, der er på en lille arbejdsplads med ofte nærmest familiære relationer.

Derefter vil der være cases, som skal diskuteres i grupper. Ved gennemgangen vil der både blive fokuseret på den ledelsesmæssige vinkel, men også på den personalejuridiske. Derfor deltager PLA’s advokater Henriette Kiersgaard og Dorte Enoksen i mødet.

Som PLA medlem er det gratis at deltage. Tilmelding til tba.plo@dadl.dk – efter ”først til mølle-princippet”.

Planen er, at der derefter vil blive gennemført tilsvarende gå-hjem-møde i alle de øvrige regioner. Hvor og hvornår vil blive meldt ud senere.

Sygdom i forbindelse med ferien
En medarbejder, der bliver syg, enten før ferien starter eller under ferien, kan have ret til erstatningsferie.  

Bliver medarbejderen syg før ferien begynder (ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag) og fortsat er sygemeldt ind i den aftalte ferieperiode, har hun ret til at flytte ferien til et senere tidspunkt eller holde resten af den aftalte ferie efter raskmelding.

Bliver medarbejderen syg efter ferien er startet, har medarbejderen ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. De første 5 sygedage er således en karensperiode.

Det er dog i begge situationer et krav, at medarbejderen rettidigt har meldt sig syg over for arbejdsgiveren - efter de regler, der er om sygemelding på arbejdspladsen. Ved sygdom opstået under ferien skal medarbejderen samtidig søge læge. Medarbejderen skal nemlig være i stand til at kunne dokumentere sygefraværet fra første sygedag. Det er altså medarbejderen selv, der skal tage initiativet til og betale for lægeerklæringen i denne situation.

Reglen om sygemelding og lægeerklæring gælder også under rejse i udlandet.

E-rygepolitik
Folketinget har vedtaget en ny lov om elektroniske cigaretter, som trådte i kraft den 7. juni 2016.

De nye regler supplerer rygeloven, hvorefter arbejdsgiver i forvejen er forpligtet til at udarbejde en skriftlig rygepolitik på arbejdspladsen. Nu skal der også laves en rygepolitik for E-cigaretter.

Den nye E-rygepolitik skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt, og i givet fald hvor, der må ryges e-cigaretter. Det oplagte er at indarbejde den nye politik i lægepraksis eksisterende rygepolitik, således at du blot tilføjer, at der gælder de samme regler for rygning af elektroniske cigaretter som for almindelige cigaretter.

PLA’s sommeråbningstider
PLA holder ikke sommerlukket, og vi kan derfor træffes på normal vis mandag til torsdag mellem kl. 9 og 16, og fredag mellem kl. 9 og 15 hele sommeren igennem. Dog vil telefontiden i uge 28, 29 og 30 være begrænset til kl. 9-15 mandag til fredag.

 

PLA ønsker alle medlemmer en god sommer

 

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign