Sygdom, barsel og ferie
Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. En medarbejder der holder ferie i fx uge 42 og hvis arbejdstid normalt starter mandag kl. 8, holder altså først ferie fra mandag kl. 8 og ikke fra fredag eftermiddag, hvor den pågældende gik hjem.

Sygdom som feriehindring
Bliver en medarbejder syg, før ferien begynder, er der tale om en feriehindring. Medarbejderen kan ikke påbegynde ferien og har ret til at få ferien udskudt. Hvis medarbejderen bliver rask under den planlagte ferie, skal medarbejderen møde på arbejde, men kan også vælge at afholde den resterende del af den planlagte ferie, hvilket kræver, at arbejdsgiver får besked herom. Den feriehindrede ferie skal planlægges til afholdelse på et senere tidspunkt i den pågældende ferieafholdelsesperiode (31. december). Hvis feriehindringen varer længere end til 31. december, kan du læse mere om håndteringen nedenfor.

Erstatningsferie ved sygdom
Bliver medarbejderen syg under sin ferie, kan medarbejderen kræve erstatningsferie fra den 6. sygedag. Det vil sige, at medarbejderen selv bærer risikoen for de første 5 sygedage under ferie i hvert ferieår. Det er en forudsætning, at medarbejderen skal have anmeldt sygdommen, efter de regler der gælder på din arbejdsplads, fra 1. sygedag. Medarbejderen skal også fremskaffe en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen. Det er medarbejderen selv, der betaler for lægeerklæringen.

”Teknisk raskmelding” – når en sygemeldt medarbejder ønsker at holde ferie
En sygemeldt medarbejder kan ikke afholde ferie. Dog opstår der af og til situationer, hvor en sygemeldt medarbejder alligevel ønsker at fastholde sine ferieplaner. Er ferien forenelig med sygdommen, kan du som arbejdsgiver tillade medarbejderen at raskmelde sig for at holde ferien, for derefter atter at sygemelde sige igen, når ferien er slut. Problemet er, at dette vil medføre, at en ny arbejdsgiverperiode på 30 dage vil indtræde (hvor du således ikke vil få refusion af sygedagpenge fra kommunen), når medarbejderen atter sygemelder sig efter ferien. Dette kan undgås, hvis medarbejderen laver en såkaldt ”teknisk raskmelding” hos kommunen. Det er derfor vigtigt, at enten du eller medarbejderen kontakter kommunen INDEN ferien for at lave en aftale om teknisk raskmelding.

Barsel som feriehindring
Hvis en medarbejder på grund af barsel ikke kan holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december), er der tale om en feriehindring. 

Håndtering af feriehindringer
Hvis medarbejderen på grund af sygdom eller barsel ikke kan holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december), overføres de første 20 optjente feriedage automatisk til afholdelse i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Optjent feriedage udover 20 dage udbetales til medarbejderen, medmindre man aftaler også at overføre dem.

Hvis medarbejderen er forhindret i af afholde ferie hen over to ferieafholdelsesperionders udløb, kan den ferie, der skulle være afholdt forud for den første ferieafholdelsesperiodes udløb udbetales.

Reglerne om automatisk overførsel af ferie ved feriehindringer gælder ikke for 6. feriefridagsuge. Den 6. feriefridagsuge skal derfor udbetales eller aftales overført efter de samme regler, som hvis der ikke var en feriehindring.

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign