Denne udgave af PLAkaten indeholder:

Repræsentantskabsmøde den 26. november 2016

Kontingent for 2017

Lønregulering for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere

Lønregulering for lægesekretærer

Husk seniorbonus

Seniordage

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt den 27., 28., 29. og 30. december 2016.

 

Repræsentantskabsmøde den 26. november 2016
PLA’s repræsentantskab har den 26. november 2016 afholdt det halvårlige repræsentantskabsmøde. Formandens beretning på mødet kan læses på www.pla.dk. Du kan finde den her 

I beretningen kan du læse om følgende:

  • PLA’s daglige drift
  • Gå-hjemmøder om personaleledelse
  • Medlemsundersøgelsen
  • Klinikpersonalets uddannelsesdag
  • RIV
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

 

Kontingent 2017
På PLA’s repræsentantskabsmøde den 26. november 2016 blev det besluttet, at kontingentet til PLA fortsat udgør kr. 1.400 kr. om året pr. lægekapacitet. FAPS medlemmer med mere end 2 ansatte pr. lægekapacitet fortsætter også med samme kontingent på 3.000 kr. pr. år.

Praksis bliver opkrævet kontingent kvartalsvis.

Indmeldelsesgebyret udgør fortsat 500 kr. pr. læge.


Lønregulering for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere
Sygeplejerskernes og bioanalytikernes løn skal reguleres med 2,20 %. Lønstigningen er gældende fra 1. december 2016. Eventuelle personlige tillæg skal ligeledes reguleres med 2,20 % med virkning fra 1. december 2016.

Du finder løntabellerne her.

Lønregulering for lægesekretærer
Lægesekretærernes løn skal også reguleres. Det sker med virkning fra 1. januar 2017, hvor lønningerne reguleres med 1,20 %. Eventuelle personlige tillæg skal også reguleres med 1,20 %.

HUSK - seniorbonus i december
Medarbejdere, der er fyldt 61 år eller mere i 2016, skal efter overenskomsten med HK for lægesekretærer og overenskomsten med DSR/dbio for sygeplejersker/bioanalytikere, have udbetalt seniorbonus sammen med decemberlønnen 2016.

Du kan på finde en vejledning om beregning af seniorbonus i de to overenskomster.

Vejledning for medarbejdere omfattet af DSR/dbio overenskomsten, finder du her.

Vejledning for medarbejdere omfattet af HK overenskomsten, finder du her.

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår – telefonvagt
Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 24. december 2016 til og med 1. januar 2016. PLA’s sekretariat er således også lukket.

Hvis der den 27., 28., 29. og 30. december 2016 opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 2. januar 2016, er der etableret en vagtordning i PLO/PLA. Du kan ved telefonisk henvendelse på 3544 8500 mellem kl. 10 og 15 få oplyst mobilnummeret på vagthavende den pågældende dag.

PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign