Webinar om ferieloven

Udbetaling af ferietillæg

Mange flere kurser for praksispersonale bliver refusionsberettigede fra 2021

PLA’s repræsentantskabsmøde

Webinar om ferieloven
PLA holder webinar om ferieloven den 20. april 2021. Der er stadig ledige pladser og du kan endnu nå at tilmelde dig. Læs mere her

Udbetaling af ferietillæg
Snart er det tid til at udbetale ferietillæg for første gang efter den nye ferielov. Tidligere har mange udbetalt ferietillæg med lønnen for april.

Med den nye ferielov skal der udbetales ferietillæg med lønnen for maj og august, medmindre man udbetaler ferietillæg efterhånden som ferien afholdes.

Husk derfor at udbetale ferietillægget med lønnen i maj. Der skal udbetales ferietillæg for perioden 1. september 2020 – 31. maj 2021.

Ansatte efter overenskomsterne med DSR/dbio og HK har et ferietillæg på 1,95 %. Det samme gælder for ansatte læger (ikke lægevikarer), som er tiltrådt efter 1. januar 2021 og dermed omfattet af overenskomsten mellem PLA og YL. 

Mange flere kurser for praksispersonale bliver refusionsberettigede fra 2021
Fra 1. januar 2021 kan dit personale komme på endnu flere kurser, der bliver refusionsberettigede. Indtil nu har det været kurser indenfor KOL og diabetes, der via overenskomsten 2018 blev refusionsberettigede. Nu bliver en lang række kurser, som handler om at kompetenceudvikle personalet til at kunne overtage opgaver og aflaste lægen, refusionsberettigede. Udover kurser indenfor psykiatri og kurser for nye i almen praksis er det fx kurser om hypertension, gynækologi, huden, infektioner, hjertekarsygdomme, vaccinationer og spirometri.

Der er tale om en periode på tre år, hvor puljemidlerne under ”En læge tæt på dig” er blevet forlænget, og udvidet til at rumme flere kursustemaer. Derudover er den såkaldte ”Lungesatsning”, hvor der ydes tilskud til spirometrikurser for både læger og personale, også blevet forlænget til og med 2022.

Du søger refusion, når kurserne er blevet afholdt, på samme måde som hidtil. Du kan læse mere om reglerne og hvordan du gør på: refusion-kurser-til-praksispersonale 

For yderligere information kontaktes Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis

Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk. 

PLA’s repræsentantskabsmøde
Der var repræsentantskabsmøde i PLA lørdag den 10. april 2021. På mødet gennemgik bestyrelsen PLA’s forslag til overenskomstkrav til de kommende overenskomstforhandlinger med HK/Privat og Yngre Læger. Et enstemmigt repræsentantskab godkendte kravene. Forhandlingerne planlægges afholdt inden sommerferien.

På mødet blev Søren Brix Christensen og Birgitte Ries Møller genvalgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant.

Formanden afgav formandsberetning, som du kan læse her

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign