Denne udgave af PLAkaten indeholder: 

 • Repræsentantskabsmøde den 2. april 2016
 • Klinikpersonalets Uddannelsesdage
 • Medarbejdere omfattet af HK Privatoverenskomsten
 • Lønregulering og ændret pensionssats for lægesekretærer
 • Ferietillæg

På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Du kan kontakte sekretariatet på telefon 3544 8400, mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, og fredag kl. 09.00-15.00. Alternativt kan du sende en mail på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning.

Repræsentantskabsmøde den 2. april 2016
PLA’s repræsentantskab afholdt den 2. april 2016 det halvårlige repræsentantskabsmøde.

Formandens beretning på mødet handlede om:

 • PLA’s daglige drift
 • I gangværende retssager
 • Overenskomstforhandlingerne med DSR og dbio
 • Fagforeningerne ønsker overenskomst med PLA
 • Gå-hjemmøder om ledelse og personalejura
 • Klinikpersonalets uddannelsesdag
 • PLA’s arbejde i det kommende halve år

Beretningen kan læses i sin helhed her.

Klinikpersonalets uddannelsesdage
I år afholdes der tre uddannelsesdage for klinikpersonalet - den 28. april 2016 i Korsør, den 25. maj 2016 i Rebild Bakker og den 14. september i Kolding.

Uddannelsesdagene er udviklet i et samarbejde mellem de faglige organisationer, DSR, dbio og HK-Privat, og PLA.

Tilmelding kan ske her.

Medarbejdere omfattet af HK privat overenskomsten
PLA har to overenskomster for praksispersonalet, der er ansat i lægepraksis. DSR/dbio overenskomsten dækker konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere, medens HK Privat overenskomsten (lægesekretæroverenskomsten) dækker øvrige medarbejdere der er beskæftiget med administrative funktioner og/eller yder klinisk bistand i lægepraksis. Alle medarbejdere, der ikke er uddannede lægesekretærer, indplaceres på laveste løntrin (19), med mulighed for at forhandle personlige løntillæg ud over grundlønnen.

Lønregulering og ændret pensionssats for lægesekretærer
Lønningerne til konsultationsmedarbejdere der er omfattet af lægesekretæroverenskomsten, skal reguleres med 1,50 %. Lønstigningen er gældende fra 1. april 2016. Eventuelle personlige tillæg skal ligeledes reguleres med 1,50 % med virkning fra 1. april 2016.

Du skal være opmærksom på, at der en løntabel for fuldtidsansatte og en løntabel for deltidsansatte (mindre end 37 timer pr. uge).

Du finder de nye løntabeller her.

Endvidere stiger pensionsprocenterne, således at der som bidrag til pensionsordningen skal indbetales 11 % som arbejdsgiverbidrag og 5,5 % som medarbejderbidrag. De ændrede pensionssatser sker også med virkning pr. 1. april 2016.

Både lønstigningen og pensionsændringen får således virkning for lønnen for april måned 2016.

Husk at varsle ferie
Skal din praksis holde sommerferielukket, er det ved at være tid til at varsle feriens placeret. Sommerferie skal nemlig varsles med 3 måneder, hvis du vil bestemme, hvornår medarbejdernes ferie skal ligge.

Ellers er udgangspunktet, at ferien skal placeres under hensyntagen til medarbejdernes særlige behov, fx hvis de har skolesøgende børn. Det er dog vigtigt at understrege, at det i sidste ende er dig, der bestemmer, hvornår ferien skal placeres, hvis der er uenighed på arbejdspladsen om fordeling af ugerne.

Udgangspunktet er i øvrigt, at der er ret til at holde 3 ugers ferie i sammenhæng. Men I kan selvfølgelig aftale noget andet.

Ferietillæg
Månedslønnede i et løbende ansættelsesforhold har ret til et ferietillæg. Ferietillægget udbetales typisk som et samlet beløb sammen med lønnen i maj eller juni måned. Du kan også efter ferieloven vælge at udbetale ferietillægget løbende i forbindelse med, at medarbejderne afholder deres ferie, så du fx betaler 3/5 af ferietillægget, når medarbejderne holder tre ugers sommerferie.

Konsultationspersonale, der er omfattet af PLA overenskomsterne, har ret til et ferietillæg på 1,95 %.

Ferietillægget bliver beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Det vil sige, at ferietillægget for ferieåret 2016/17 bliver beregnet på baggrund af lønnen i kalenderåret 2015. Har medarbejderen ikke været ansat i 2015, skal der derfor ikke betales ferietillæg.

Fratræder medarbejderen sit job, før ferien er afholdt, og før ferietillægget er udbetalt, skal der ikke udbetales ferietillæg. Det skyldes, at systemet med ferie med løn og ferietillæg konverteres til ferie med feriegodtgørelse, som beregnes med 12,5 % af lønnen.

Tilmelding til nyhedsbreve
Du har også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbrevet under fanebladet ”Nyheder”. Du vil så automatisk modtage en mail med seneste nyheder fra PLA.

PLA ønsker alle foreningens medlemmer et godt forår

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign