Lønregulering for konsultationssygeplejersker og bioanalytikere i lægepraksis

Lægesekretæroverenskomsten færdigskrevet

Nyt ferieår den 1. september 2022

Ferietillæg i august

Feriefridage optjent i perioden 01.01.2020 - 31.08.2020

 

Lønreguleringer for konsultationssygeplejersker og bioanalytikere i lægepraksis
Der er kommet nye lønninger for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis der er omfattet af overenskomsten mellem PLA og DSR/dbio.

Lønnen og eventuelle personlige tillæg reguleres med 6 procent i overenskomstperioden fra den 1. december 2021 til 30. november 2024. Første lønregulering sker med lønnen fra december måned 2021. Reguleringen udmøntes her med 3,25 procent. Eventuelle personlige tillæg skal også reguleres med 3,25 procent.

Der skal således ske en tilbageregulering af lønnen for december måned 2021 og frem til nu.

Du kan se den nye løntabel her

Lægesekretæroverenskomsten færdigskrevet
PLA indgik i februar 2022 en aftale om en ny overenskomst med HK, der fastlægger løn- og ansættelsesvilkårene for lægesekretærerne i almen praksis. Du kan finde den nye udgave af overenskomsten på www.pla.dk.

Hvis du ønsker at udskrive overenskomsten, kan du finde en printvenlig udgave af overenskomsten her

Nyt ferieår den 1. september 2022
Ferieåret går fra 1. september til 31. august året efter og din medarbejder optjener 2,08 feriedage pr. måned som kan afvikles allerede måneden efter. I alt vil medarbejderen optjene 25 feriedage med løn i ferieåret, hvis medarbejderen har været ansat hos dig i alle ferieårets 12 måneder. 

Den optjente ferie kan afvikles i ferieåret plus yderligere fire måneder. Det betyder, at den ferie din medarbejder har optjent i ferieåret fra 1. september 2021 – 31. august 2022 kan afvikles frem til den 31. december 2022. De 16 måneder kaldes også ferieafholdelsesperioden.

Medarbejderen optjener endvidere 0,42 feriefridage for hver måneds beskæftigelse, svarende til 3,08 ferietime pr. måned, hvilket giver 5 feriefridage pr. ferieår (1. september 2021– 31. august 2022). Deltidsansatte optjener forholdsmæssigt svarende til (3,08/37) x antal timer pr. uge.

Feriefridagene kan afholdes fra den 1. i måneden efter de er optjent. Feriefridage afholdes i ferieafholdelsesperioden på 16 måneder (1.9.2021 – 31.12.2022).

Ferietillæg i august                                                          
Månedslønnede i et løbende ansættelsesforhold har ret til et ferietillæg.

Ferietillægget udbetales typisk med lønnen for maj og august, medmindre man udbetaler ferietillæg efterhånden som ferien afholdes.

Ferietillægget som udbetales med august lønnen beregnes af den ferieberettigede løn indtjent i perioden fra den 1. juni til 31. august.

Husk derfor at du skal udbetale ferietillægget med lønnen i august.

Ansatte efter overenskomsterne med DSR/dbio og HK har et ferietillæg på 1,95 %. Det samme gælder for ansatte læger (ikke lægevikarer), som er tiltrådt efter 1. januar 2021 og dermed omfattet af overenskomsten mellem PLA og YL. 

Fratræder medarbejderen sit job før ferien er afholdt, og før ferietillægget er udbetalt, skal du ikke udbetale ferietillægget. Det skyldes, at systemet med ferie med løn og ferietillæg konverteres til ferie med feriegodtgørelse, som beregnes med 12,5 % af lønnen. En medarbejder som har holdt ferie, og er fratrådt, har dog krav på, at få udbetalt ferietillæg for den på fratrædelsestidspunktet afholdte ferie, som der ikke allerede er udbetalt ferietillæg for.

Feriefridage optjent i overgangsordning for perioden 01.01.2020 - 31.08.2020            
Der gælder en særlig overgangsordning for ansatte efter overenskomsterne med DSR/dbio og HK.

Hvis din medarbejder har optjent feriefridage i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020, har medarbejderen ret til at holde feriefridagene i perioden 1. september 2020 – 31. december 2022.

Der optjenes 0,42 feriefridage for hver måneds beskæftigelse, svarende til 3,33 feriefridage hvis medarbejderen har været ansat i hele perioden.

Disse særlige feriefridage holdes adskilt fra øvrig ferie og feriefridage, og de kan ikke varsles til afholdelse af arbejdsgiver. Placering sker efter aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Er feriefridagene ikke afholdt senest den 31. december 2022, udbetales de med den aktuelle bruttotimeløn inkl. tillæg på baggrund af den normale arbejdstid på optjeningstidspunktet. Der skal ikke beregnes pension af beløbet. Beløbet er feriepengeberettiget. Udbetaling sker med lønnen i januar 2023.

Der kan dog indgås aftale om, at ikke afholdte feriefridage overføres til afholdelse efter 31. december 2022, ligesom det kan aftales, at feriefridagene udbetales på et tidligere tidspunkt efter samme regler/principper som ved udbetaling med lønnen i januar 2023.

Fratræder medarbejderen inden feriefridagene er afholdt, udbetales de efter samme regler/principper som ved udbetaling med lønnen i januar 2023.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign