I denne udgave af PLAkaten kan du læse om:


PLA´s repræsentantskabsmøde den 6. april 2019
Kurser om den nye ferielov
1. maj og grundlovsdag
Ferietillæg 

 

PLA´s repræsentantskabsmøde den 6. april 2019
Lørdag den 6. april afholdt PLA sit halvårlige repræsentantskabsmøde.

På mødet godkendte repræsentantskabet PLA’s årsregnskab for 2018.

Endvidere blev Søren Brix Christensen valgt som nyt repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem og Birgitte Ries Møller valgt til 1. suppleant for de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Formanden for PLA, Niels Ulrich Holm, afgav sin beretning, som repræsentantskabet godkendte. Du kan læse formandsberetningen her.

Kurser om den nye ferielov
PLA holder 4 kurser om den nye ferielov i Næstved, Kolding, Silkeborg og Aalborg. Læs mere om kurserne. 

1. maj og grundlovsdag
Dine medarbejdere ansat efter PLA’s overenskomster med HK og DSR/dbio har ret til frihed med sædvanlig løn på grundlovsdag, mens 1. maj er en almindelig arbejdsdag. 

Ferietillæg 
Månedslønnede i et løbende ansættelsesforhold har ret til et ferietillæg. Ferietillægget udbetales typisk som et samlet beløb sammen med lønnen i maj eller juni måned. Du kan også efter ferieloven vælge at udbetale ferietillægget løbende i forbindelse med, at medarbejderne afholder deres ferie, så du fx betaler 3/5 af ferietillægget når medarbejderne holder tre ugers sommerferie.

Konsultationspersonale, der er omfattet af PLA-overenskomsterne, har ret til et ferietillæg på 1,95 %. Øvrige medarbejdere med ret til ferietillæg har krav på 1 %.

Ferietillægget bliver beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Det vil sige, at ferietillægget for ferieåret 2019/2020 bliver beregnet på baggrund af lønnen i kalenderåret 2018. Har medarbejderen ikke været ansat i 2018, skal der derfor ikke betales ferietillæg.

Fratræder medarbejderen sit job før ferien er afholdt, og før ferietillægget er udbetalt, skal der ikke udbetales ferietillæg.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign