Webinar om ferieloven

Indsamling af forslag til krav til fornyelse af overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis

Indsamling af forslag til krav til fornyelse af overenskomst for praksisamanuenser fase 2 og 3 og af overenskomsten for lægevikarer i almen praksis

Covid-19: Vaccination af medarbejdere

 

Webinar om ferieloven
Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020 og giver stadig anledning til mange spørgsmål og overvejelser i forhold til, hvordan den håndteres i hverdagen.

PLA holder derfor et webinar om ferieloven og om den 6. feriefridagsuge efter PLA-overenskomsterne.

Webinaret vil blandt andet behandle emner som:

  • Ferie og feriefridage for deltidsansatte
  • Planlægning og varsling af ferie og feriefridage
  • Ferieafholdelse og ferieafregning når en medarbejder fratræder

Tidspunkt
Mandag den 22. marts 2021 kl. 17.00 – 19.00 via Zoom.

Hvem kan deltage?
Kurset er forbeholdt medlemmer af PLA. På kurset kan deltage den eller de læger, der ejer praksis samt én medarbejder der håndterer ferieafholdelse i klinikken, fx en praksismanager.

Underviser
Stephan Møhncke-Dose, jurist i PLA.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 19. marts 2021.  

Tilmelding sker ved at skrive til hel.plo@dadl.dk med angivelse af navn på praksis, ydernummer, antal deltagere, navne på disse samt deltagernes e-mailadresser. Når tilmeldingen bekræftes, vil hver deltager modtage en e-mail med et link til webinaret.

Der er et begrænset deltagerantal på 100 personer og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Pris
Deltagelse er gratis.

Indsamling af forslag til krav til fornyelse af overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis

Forhandlingerne mellem PLA og HK/Privat vedrørende fornyelse af lægesekretæroverenskomsten pr. 1. juni 2021 går snart i gang.

PLA arbejder lige nu på, hvilke krav vi skal fremsætte overfor HK/Privat - krav som PLA’s repræsentantskab efterfølgende vil blive bedt om at godkende.

Hvis I har forslag til, hvilke krav PLA skal stille til overenskomstfornyelsen, er I meget velkomne til at fremsende disse, senest den 5. marts 2021, til PLA på følgende mailadresse: pla@dadl.dk

Indsamling af forslag til krav til fornyelse af overenskomst for praksisamanuenser fase 2 og 3 og af overenskomsten for lægevikarer i almen praksis

Forhandlingerne mellem PLA og YL vedrørende fornyelse af de to overenskomster pr. 1. april 2021 står også for døren.

Hvis I har forslag til, hvilke krav PLA skal stille til overenskomstfornyelserne, er I også her meget velkomne til at fremsende disse, senest den 5. marts 2021, til PLA på følgende mailadresse: pla@dadl.dk

Covid-19: Vaccination af medarbejdere

Vaccinationerne af de praktiserende læger og deres klinikpersonale påbegyndes i den kommende tid. PLA har på vores hjemmeside samlet information om, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til vaccination af medarbejdere

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign