Denne udgave af PLAkaten indeholder: 

PLA´s repræsentantskabsmøde

Lønregulering for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis pr. 01.12.2023

Lønregulering for ansatte læger i kapaciteter

Lønregulering for lægevikar og praksisamanuensis

Lønregulering for lægesekretærelever

Igangværende ferieafholdelsesperiode afsluttes den 31.12.2023

Ny lovgivning om barsel for LGBT+ familier og soloforældre pr. 01.01.2024

Pligt til registrering af arbejdstid er udskudt til den 01.07.2024

Husk bilag til HK/PLA ansættelseskontrakterne, når du ansætter nyt personale som er omfattet af overenskomsten mellem HK og PLA

  

 

PLA`s repræsentantskabsmøde
Der var repræsentantskabsmøde i PLA lørdag den 4. november 2023.

På mødet fastsatte repræsentantskabet kontingent for 2024. Kontingentet er uændret, således at der for et ordinært medlemskab årligt betales 1.644 kr. pr. fuldtidskapacitet. For FAPS-medlemmer, med mere end to ansatte pr. kapacitet, er det årlige kontingent på 3.264 kr.

Formanden afgav formandsberetning, som du kan læse her

På mødet besluttede repræsentantskabet, at FOA kan indtræde som overenskomstpart i overenskomsten mellem PLA og HK Privat. Overenskomsten vil blive forhandlet til foråret, med henblik på fornyelse pr. 1. juni 2024.

 

Lønregulering for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis pr. 01.12.2023
Der kommer nye lønninger for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis, der er omfattet af overenskomsten mellem PLA og DSR/dbio pr. 1. december 2023.

Pr. 1. december 2023 skal lønnen således reguleres med 0,952%. Eventuelle personlige tillæg skal også reguleres med 0,952%.

Du kan se den nye løntabel her

 

Lønregulering for ansatte læger i kapaciteter
Lønnen for § læger ansat i kapaciteter reguleres 2 gange om året, med den reguleringsprocent som følger af overenskomst om almen praksis § 82. Det vil sige med samme regulering som den der sker for almen praksis honorarer efter overenskomsten om almen praksis.

Reguleringen den 1. oktober 2023 blev på 0,74 %. Du finder de nye lønninger her

 

Lønregulering for lægevikar og praksisamanuensis
Lønnen for lægevikar (afdelingslægetaksten) og praksisamanuensis blev reguleret med 0,74% den 1. oktober 2023. Den nye sats for lægevikar findes her og den nye sats for praksisamanuensis findes her 

 

Lønregulering for lægesekretærelever
Lønnen for lægesekretærelever blev reguleret den 1. oktober 2023. De nye satser findes her 

 

Igangværende ferieafholdelsesperiode afsluttes den 31.12.2023
Har din medarbejder ikke afholdt alt sin ferie optjent i perioden 1. september 2022 – 31. august 2023, kan du og medarbejderen inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023 skriftligt aftale, at den optjente og ikke afholdte ferie udover 20 dage kan overføres til den ferieafholdelsesperiode, der udløber 31. december 2024.

Ønskes det, at ferie udover 20 dage overføres til ny ferieafholdelsesperiode, skal der senest den 31. december 2023 foreligge en skriftlig aftale herom. På www.pla.dk kan du finde skabeloner til brug herfor. Overføres feriedagene ikke, skal de udbetales sammen med lønnen for januar 2024.

Medarbejdere som ikke optjener ret til løn under ferie, men som optjener feriegodtgørelse, fx timelønnede medarbejdere og lægevikarer, skal du ikke udbetale feriedage til, da det er Feriekonto som udbetaler feriedage til medarbejdere med feriegodtgørelse. Hvis en timelønnet medarbejder skal overføre ferie, skal dette ske inden 31. december 2023 og skriftligt meddeles den, der skal udbetale feriegodtgørelsen (Feriekonto), at ferien overføres.

Hvis din medarbejder ikke har været feriehindret, men alligevel ikke har afholdt alle 20 feriedage i ferieafholdelsesperioden, vil disse feriedage på sigt skulle indberettes og afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond, og medarbejderen vil ikke blive kompenseret. Din medarbejder har således en interesse i at anvende optjente feriedage, så feriedagene ikke går tabt.

Medarbejderen optjener endvidere 0,42 feriefridage for hver måneds beskæftigelse, svarende til 3,08 ferietime pr. måned, hvilket giver 5 feriefridage pr. ferieår (1. september 2022– 31. august 2023). Deltidsansatte optjener forholdsmæssigt svarende til (3,08/37) x antal timer pr. uge.

Feriefridagene kan afholdes fra den 1. i måneden efter de er optjent. Feriefridage afholdes i ferieafholdelsesperioden på 16 måneder (1.9.2022 – 31.12.2023).

Har medarbejderen ikke afholdt alle optjente feriefridage inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023, kan der overføres op til 5 feriefridage til ferieafholdelsesperioden der slutter den 31.12.2024.

Overføres feriefridagene ikke, udbetales de med lønnen i januar 2024.

 

Ny lovgivning om barsel for LGBT+ familier og soloforældre pr. 01.01.24
Med den nye lov skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at gruppen af personer der kan gå på barsel udvides. Der er tale om en fraværsret, hvilket ikke er det samme som en lønret.

 

LGBT+ familier
Fra den 1. januar 2024 forbedres LGBT+ familiers orlovsmuligheder. Retlige forældre til børn født den 1. januar 2024 eller senere får mulighed for at overdrage de uger, som ikke er øremærket, til sociale forældre. 

De retlige forældre har 48 ugers orlov med dagpengeret fra det offentlige – 24 uger pr. person. Af disse 24 uger er 11 uger øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. Men herefter kan de resterende 26 orlovsuger fordeles mellem både de to juridiske forældre og op til to sociale forældre. 

Dermed vil det potentielt kunne være op til fire parter i en forældrerelation, som kan deles om orloven.  

Målgruppen for sociale forældre er:

  • Den retlige forælders ægtefælle
  • Den retlige forælders samlevende, som har levet i et ægteskabslignende forhold med en forælder i mindst to år
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overdrage orlovsuger til vedkommende.  Sociale forældre, der får overdraget orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven.

Soloforældre
Med den nye lov vil soloforældre kunne overdrage den ikke øremærkede orlov (13 uger) til et nærtstående familiemedlem (forælderens egne forældre eller søskende). 

Pligt til registrering af arbejdstid er udskudt til den 01.07.2024
Lovforslaget vedrørende registrering af arbejdstid, som vi tidligere har skrevet om her, forventes først at træde i kraft den 1. juli 2024, og ikke allerede den 1. januar 2024, som det tidligere var hensigten. 

PLA vil orientere mere om betydningen af den nye lov, når den er endelig vedtaget.

 

Husk bilag til HK/PLA ansættelseskontrakterne, når du ansætter nyt personale som er omfattet af overenskomsten mellem HK og PLA

Sekretariatet får mange henvendelser omkring HK ansættelseskontrakter. Husk at alle nye ansættelser skal suppleres med tillæg til standardkontrakten. Du finder tillægget til standardkontrakterne ved at klikke her 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign