Denne udgave af PLAkaten indeholder: 

  • Repræsentantskabsmøde den 22. april 2017
  • Ferieafvikling
  • Ferietillæg
  • Grundlovsdag og 1. maj

På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Du kan kontakte sekretariatet på telefon 3544 8400, mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, og fredag kl. 09.00-15.00. Alternativt kan du sende en mail på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning.

Repræsentantskabsmøde den 22. april 2017
PLA’s repræsentantskab afholdt den 22. april 2017 det halvårlige repræsentantskabsmøde.

Formandens beretning på mødet handlede om:

  • PLA’s daglige drift
  • I gangværende retssager
  • Medlemsundersøgelsen
  • Gå-hjemmøder om ledelse og personalejura
  • Klinikpersonalets uddannelsesdag
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

Du kan læse formandsberetningen her.

Ferieafvikling
Mange ansatte begynder planlægningen af sommerferien tidligt, og din praksis kan også have behov for en ferieplan.

Som udgangspunkt skal ferien placeres under hensyntagen til medarbejdernes ønsker og særlige behov, fx hvis de har skolesøgende børn. Det er dog vigtigt at understrege, at det i sidste ende er dig, der bestemmer, hvornår ferien skal placeres, hvis der er uenighed på arbejdspladsen om fordeling af ugerne.

Hvis du ønsker at ferien skal ligge på et bestemt tidspunkt, og det ikke har været muligt at aftale dette med din medarbejder, skal sommerferien varsles med mindst tre måneders varsel, medens resterende ferie og 6. feriefridagsuge kan varsles med mindst én måneds varsel.

Udgangspunktet er i øvrigt, at der er ret til at holde tre ugers ferie i sammenhæng. Men I kan selvfølgelig aftale noget andet.

Ferietillæg
Månedslønnede i et løbende ansættelsesforhold har ret til et ferietillæg. Ferietillægget udbetales typisk som et samlet beløb sammen med lønnen i maj eller juni måned. Du kan også efter ferieloven vælge at udbetale ferietillægget løbende i forbindelse med, at medarbejderne afholder deres ferie, så du fx betaler 3/5 af ferietillægget når medarbejderne holder tre ugers sommerferie.

Konsultationspersonale der er omfattet af PLA overenskomsterne, har ret til et ferietillæg på 1,95 %.

Ferietillægget bliver beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Det vil sige, at ferietillægget for ferieåret 2017/18 bliver beregnet på baggrund af lønnen i kalenderåret 2016. Har medarbejderen ikke været ansat i 2016, skal der derfor ikke betales ferietillæg.

Fratræder medarbejderen sit job før ferien er afholdt, og før ferietillægget er udbetalt, skal der ikke udbetales ferietillæg. Det skyldes, at systemet med ferie med løn og ferietillæg konverteres til ferie med feriegodtgørelse, som beregnes med 12,5 % af lønnen.

Grundlovsdag og 1. maj
Dine medarbejdere har ret til frihed med sædvanlig løn på grundlovsdag. I år falder grundlovsdag dog sammen med 2. pinsedag, men det giver ikke ret til en ekstra fridag. 1. maj er en almindelig arbejdsdag.

Tilmelding til nyhedsbreve
Du har også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbrevet under fanebladet ”Nyheder”. Du vil så automatisk modtage en mail med seneste nyheder fra PLA.

PLA ønsker alle foreningens medlemmer et godt forår

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign