Denne udgave af PLAkaten indeholder:

  • Repræsentantskabsmøde den 9. april 2011
  • Lønregulering til konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere
  • Fornyelse af lægesekretæroverenskomsten
  • Ansættelseskontrakter
  • Adgang til vigtige informationer med login
  • Tilmelding til nyhedsbreve

 

På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Sekretariatet kan du kontakte på telefon 3544 8400 mandag-torsdag kl. 09.00-16.00 og fredag kl. 09.00-15.00 eller på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning. Sekretariatet holder sædvanligt åbent i sommerferien.
 

Repræsentantskabsmøde den 9. april 2011

PLA’s repræsentantskab afholdt den 9. april 2011 det halvårlige repræsentantskabsmøde. Formandens beretning på mødet kan i sin helhed læses på www.pla.dk og et kort uddrag følger hermed:

• Daglig drift og medlemmer
• Retssager
• Overenskomstforhandlingerne med HK
• Nye overenskomstparter
• Efteruddannelse/videreuddannelse af klinikpersonalet
• PLA’s arbejde i det kommende halve år

Lønregulering til konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere

Konsultationssygeplejerskernes og praksisbioanalytikernes løn skal reguleres med virkning for juni lønnen 2011. Løn og eventuelle personlige tillæg reguleres med 3,60 %. Den overenskomstfastsatte løn fremgår af nugældende overenskomst § 3, stk. 1 og 2, som du kan finde på PLA’s hjemmeside.

Fornyelse af lægesekretæroverenskomsten

PLA indgik den 30. maj 2011, en aftale om en ny to-årig overenskomst med HK, der fastlægger løn- og ansættelsesvilkårene for lægesekretærerne i almen praksis. Aftalen har været sendt til afstemning hos PLA’s repræsentantskab, og til urafstemning blandt HK’s medlemmer, som begge har sagt stort ja til fornyelsen. Den nye overenskomst træder i kraft den 1. juni i år og løber til udgangen af maj 2013.

Den nye aftale indebærer en samlet lønstigning på ca. tre procent som først udmøntes fra næste år. Første lønregulering sker pr. 1. januar 2012, hvor lønnen reguleres med 2,20 %.

Den nye overenskomst skal nu færdigredigeres og trykkes, hvorefter den vil blive sendt ud til lægepraksis.

Læs mere om indholdet i den nye overenskomst på PLA’s hjemmeside.

 

Ansættelseskontrakter

Efter lov om ansættelsesbeviser har en arbejdsgiver pligt til at udstede en ansættelseskontrakt, som skal opfylde en række krav som er angivet i ansættelsesbevisloven. PLA’s standartkontrakter for lægesekretærer og konsultationssygeplejersker/praksisbioanalytikere opfylder lovens krav. Som PLA medlem skal praksis benytte de ansættelseskontrakter, der er optrykt i overenskomsterne for praksispersonalet. En af fornyelserne i lægesekretæroverenskomsten er, at det er aftalt, at hvis en ansættelseskontrakt er mangelfuld, så kan medarbejderen ikke umiddelbart kræve en godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Dette kaldes en nachfrist-regel. Medarbejderen skal først bede sin arbejdsgiver om at udarbejde en ny, og korrekt, ansættelseskontrakt, og arbejdsgiver har herefter 5 dage til at få rettet op på den mangelfulde ansættelseskontrakt. Sker henvendelse om den mangelfulde ansættelseskontrakt til PLA, er fristen 10 dage. En betingelse for at få denne frist til at rette op på ansættelseskontrakten, og dermed undgå at betale godtgørelse, er at ansættelseskontrakten er udarbejdet på en korrekt standardkontrakt efter PLA’s lægesekretæroverenskomst. Har praksis således medarbejdere ansat der ikke har en korrekt ansættelseskontrakt, bør denne erstattes af PLA’s standartkontrakt. Disse kan printes ud fra PLA’s hjemmeside. Det er vigtigt i den sammenhæng at understrege, at udarbejdelsen af en ny ansættelseskontrakt, ikke må betyde forringelser i den ansattes vilkår. Det er således fx oprindelig ansættelsesdato der skal angives i ansættelseskontrakten. Nachfrist-reglen gælder alene medarbejdere omfattet af lægesekretæroverenskomsten.

Adgang til vigtige informationer med login

På hjemmesiden www.pla.dk under fanebladet ”Personaleforhold” kan du finde svar på langt de fleste af de spørgsmål der opstår på arbejdspladsen. Denne del af siden er forbeholdt for medlemmer og kræver derfor login. Du anvender samme adgangskode som du bruger til www.læger.dk.

Tilmelding til nyhedsbreve

Du har også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbrevet under fanebladet ”Nyheder”. Du vil så automatisk modtage en mail med seneste nyheder fra PLA.

 

 

PLA ønsker alle foreningens medlemmer en god sommer

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign