I denne udgave af PLAkaten kan du læse om:

  • Åbningstider i sommerferien, uge 28- 31
  • Gå- hjem møder i efteråret
  • Deltidsansatte og ferie
  • Kort om 120- dages reglen


Ændrede telefontider i sommerferien
PLA holder ikke sommerlukket, og vi kan derfor træffes i hele sommerperioden.

Fra mandag den 10. juli til og med fredag den 4. august er telefonerne åbne mandag til fredag i tidsrummet 9.00 - 14.00.

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00 – 16.00 og fredag mellem 9.00 – 15.00.


Gå-hjem møder om personaleledelse
Igen i år afholder PLA gå-hjem-møder om personaleledelse henover efteråret.

Der vil blive taget udgangspunkt i forskellige personalemæssige udfordringer i en lægepraksis. Vi sender mere information ud om møderne efter sommerferien.


Deltidsansatte og ferie
Deltidsansatte har ret til 5 ugers ferie og 5 feriefridage på samme måde som fuldtidsansatte. Men såvel ferieugerne og de 5 feriefridage skal afspejle en normal arbejdsuge. Hvis medarbejderen arbejder 28 timer om ugen, holder hun også ferie 28 timer om ugen.

Hvis den ansatte har en fast ugentlig fridag, indgår den også i ferieugen. Det vil sige, at arbejdsfri tid indgår i ferien i samme forhold, som når den deltidsbeskæftigede går på arbejde. Har en medarbejder, der fx har fri hver fredag, en uges ferie, vil hun ikke kun bruge 4 feriedage, men 5 feriedage, fordi den arbejdsfri dag skal indgå.

Hvis medarbejderen har meget varierende arbejdstid, så kan det være en god idé at lave et regneark, hvor den ansatte altså har 6 x 28 timers ferie/feriefridage.


TEMA om 120 dages reglen
Vi får mange henvendelser på mail og på telefonen, som drejer sig om 120- dages reglen, og brugen af den.

Derfor har vi lavet en guide til dig med nyttige oplysninger om 120- dages reglen.

Det er dog langt fra alle problemstillinger, som er behandlet i retspraksis om 120- dages reglen, og derfor anbefaler PLA, at du kontakter os og får råd og vejledning ved opsigelse af en medarbejder med henvisning til 120-dages reglen.


Hvad er 120-dages reglen?
120- dages reglen indebærer, at en arbejdsgiver kan opsige en funktionær med én måneds varsel til udgangen af en måned, hvis medarbejderen har været syg i 120 dage inden for de sidste 12 måneder.

Reglen gælder, hvis den fremgår af ansættelseskontrakten. Når du bruger PLA´s standardkontakter, skal du derfor huske at krydse af i rubrikken under pkt.6, hvis 120- dages reglen skal være gældende i ansættelsesforholdet.   

Reglen er en fravigelse fra de almindelige opsigelsesregler og betyder, at selvom medarbejderen har lang anciennitet, kan vedkommende opsiges med én måneds varsel, hvis betingelserne i bestemmelsen er opfyldt.

Betingelserne i 120- dages reglen:

  • Medarbejderen skal have været syg i 120 dage inden for de sidste 12 kalendermåneder
  • Opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til de 120 dage
  • Medarbejderen skal være syg på opsigelsestidspunktet


120 er ikke 120 dage
En af betingelserne er, at opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til de 120 dage. Det betyder, at arbejdsgiver ikke må opsige præcis på den 120. sygedag. Omvendt må man som arbejdsgiver ikke vente for lang tid med at opsige medarbejderen.

PLA anbefaler, at man opsiger sin medarbejder mellem den 121. og 127. sygedag – og gerne den 125. sygedag-  sådan at der er plads til at regne nogle dage forkert.


Hvad tæller med?
Det er dig, som arbejdsgiver, som har bevisbyrden for, at der gået 120 dage, men hvad kan man tælle med?

Delvis sygdom:

Det er slået fast i retspraksis, at er en medarbejder delvis syg, er det alene det faktiske sygefravær, som kan tælle med i opgørelsen af de 120- dage.  Fx hvis medarbejderen er på arbejde en halv dag og  

sygemeldt resten af dagen, vil fraværet kun tælle som en halv sygedag i opgørelsen af de 120 dage.

Sygefraværet skal omregnes til heltidssygedage. Kontakt derfor altid PLA ved opgørelsen af sygedage for en deltidsansat.

Weekender:

Hvis medarbejderen er sygemeldt både fredag og mandag, skal lørdag og søndag tælles med. Det samme gør sig gældende hvis medarbejderen er syg på dagene rundt om søgne-og helligdage.  

Hvis den ansatte er syg fredag, men melder sig rask mandag, skal weekenderne som udgangspunkt ikke tælles med.

Særligt sygefravær

Har du en medarbejder, der er sygemeldt pga. graviditetsbetinget sygdom kan dette ikke tælle med i opgørelsen af de 120 dage.

Er der tale om sygefravær, der er handicaprelateret, gælder der særlige forhold, og du bør altid rådføre dig med PLA, før du opsiger medarbejderen.

 

 

PLA ønsker alle foreningens medlemmer en god sommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign