Nyansættelser og ferie

Med den tidligere ferielov gik der mindst 16 måneder før en nyansat medarbejder havde ret til betalt ferie i 5 uger. Med den nuværende ferielov, hvor optjening sker efter samtidighedsprincippet, optjener en nyansat medarbejder ret til betalt ferie fra ansættelsens start, som allerede kan afholdes måneden efter. 

Den måde ferie optjenes og afvikles på fra 1. september 2020 gør, at man som arbejdsgiver bør forholde sig langt mere til, hvad en nyansat medarbejder har optjent og afholdt af ferie forud for sin ansættelse. 

Den uafholdte ferie en nyansat medarbejder har optjent hos en tidligere arbejdsgiver, kan du som ny arbejdsgiver pålægge en medarbejder at holde. 

Hvis du derfor ønsker at pålægge en medarbejder at holde ferie på et bestemt tidspunkt eller holder praksis lukket i en periode, er det altså relevant for dig at vide, hvor meget ferie din medarbejder har til gode i alt (altså både det, der er optjent hos dig og hos en tidligere arbejdsgiver). 

Det er særligt relevant, hvis du holder ferielukket, da du er forpligtet til at sørge for, at medarbejderen gemmer tilstrækkeligt med optjent ferie til ferielukningen. Din forpligtelse til at gemme tilstrækkelig ferie gælder både for den ferie, der er optjent hos dig og den ferie der er optjent hos tidligere arbejdsgiver. Læs mere om ferielukket her

Eksempel (sommerferie):
Du ansætter en ny medarbejder, der starter 1. januar 2021. Din praksis holder ikke lukket hen over sommeren, men for at sikre en jævn bemanding, ønsker du, at medarbejderen holder ferie i juli. Medarbejderen vil hellere holde ferie i august, hvilket passer dårligt. Medarbejderen har pr. 1. juli 2020 optjent 6 x 2,08 dages ferie hos dig = 12,48 dage i alt. Da hovedferien skal gives med 15 dage i sammenhæng, kan du altså kun pålægge sommerferien, hvis medarbejderen havde mindst 3 feriedage med fra tidligere arbejdsgiver og der ikke er holdt ferie efter ansættelsen hos dig. 

Eksempel (ferielukket):
Du ansætter en ny medarbejder pr. 1. november 2020. Den nye medarbejder beder i forbindelse med ansættelsen om at holde 2 dages ferie i november 2020. Du holder praksis lukket 3 dage mellem jul og nytår. 

Din nye medarbejder optjener 2,08 dages ferie i november 2020, som kan holdes mellem jul og nytår. Den tredje dag skal du sørge for at gemme, hvis din medarbejder har ferie med fra tidligere arbejdsgiver. 

Du bør altså kun give lov til at holde de 2 ønskede feriedage i november, hvis medarbejderen har mindst 3 feriedage med fra tidligere arbejdsgiver. Har medarbejderen ikke 3 feriedage med sig, kan du tilbyde, at de 2 ønskede feriedage holdes som forskudsferie. 

PLA anbefaler, at du i forbindelse med nyansættelser beder den nye medarbejder udfylde og underskrive en erklæring om tilgodehavende ferie. Erklæringen kan udarbejdes enten ved kontraktindgåelsen eller når medarbejderen tiltræder. Du finder erklæringen her

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign