Ferieafvikling frem til 31. december 2021

Hvor meget ferie skal være afholdt inden 31. december 2021?

Overført ferie pr. 1. maj 2020

Feriehindringer (syg og barsel)

Udbetaling af 5. ferieuge for nyansatte og deltidsansatte

6. feriefridagsuge

Ansatte læger i kapaciteter

Ansatte med feriegodtgørelse

Planlægning af juleferien

Ferielukket

 

Ferieafvikling frem til 31. december 2021

Den første ferieafholdelsesperiode efter den nye ferielov slutter 31. december 2021. Nedenfor kan du læse, hvad du i den forbindelse skal være opmærksom på.

 

Hvor meget ferie skal være afholdt inden 31. december 2021?

I perioden 1. september 2020 – 31. december 2021 skal medarbejderne have afholdt minimum 20 feriedage, samt eventuelt ferie der var overskydende ved miniferieårets udløb.

Ferieåret 2020/2021
Medarbejderne skal afholde minimum 20 af de feriedage, de har optjent i ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021. Hvis de 20 feriedage ikke er holdt senest 31. december 2021, mister medarbejderen retten til at holde ferien og værdien af ferien skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen har været syg eller på barsel frem til 31. december 2021 (se nedenfor om ”Feriehindringer”).

De resterende op til 5 feriedage (5. ferieuge) skal udbetales senest 31. marts 2022, medmindre de aftales overført til afholdelse inden 31. december 2022. Aftale om overførsel skal være indgået senest den 31. december 2021.

Du kan finde aftaler om ferieoverførsel her:

HK 
DSR/dbio
YL

Hvis du ikke ønsker, at ferien udbetales eller overføres, kan du varsle den resterende ferie til afholdelse med 1 måneds varsel.

Miniferieåret
Hvis medarbejderne ikke havde holdt alle deres feriedage i miniferieåret (1. maj 2020 – 31. august 2020), blev dagene automatisk overført til indeværende ferieafholdelsesperiode. Medarbejdere ansat 1. januar 2019 eller før havde 16,64 feriedage i miniferieåret. Har medarbejderne stadig feriedage til gode fra miniferieåret, skal disse være afholdt senest 31. december 2021. Holdes ferien ikke, mister medarbejderen retten til at holde ferien, og værdien afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond. Det er ikke muligt at overføre disse feriedage eller udbetale dem til medarbejderne. 

 

Overført ferie pr. 1. maj 2020

Har medarbejderne overført ferie fra tidligere ferieår til miniferieåret og ferien endnu ikke er afholdt, skal den overførte ferie afholdes inden 31. december 2021. Hvis ferien ikke afholdes, skal den udbetales senest 31. marts 2022, medmindre der senest 31. december 2021 indgås aftale om overførsel til afholdelse senest 31. december 2022.

 

Feriehindringer (syg og barsel)

Hvis en medarbejder er syg eller på barsel frem til den 31. december 2021 og derfor ikke har kunnet holde sin ferie, vil de 20 første dages ferie automatisk blive overført til afholdelse inden 31. december 2022. De resterende 5 dage fra 20 op til 25, skal udbetales senest 31. marts 2022, medmindre det senest 31. december 2021 aftales, at de overføres til afholdelse inden 31. december 2022.

For ansatte med feriegodtgørelse gælder, at den overførte ferie på grund af feriehindringen skal meddeles Feriekonto senest den 31. januar 2022.

 

Udbetaling af 5. ferieuge for nyansatte og deltidsansatte

Hvis den 5. ferieuge skal udbetales til en deltidsansat medarbejder eller en medarbejder tiltrådt efter 1. september 2020, skal medarbejderen skriftligt erklære, at den udbetalte ferie vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at medarbejderen i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Du har pligt til at gemme erklæringen efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale.

PLA har udarbejdet et forslag til erklæring, som du kan finde her

 

6. feriefridagsuge

6. feriefridagsuge kan uden begrænsning i antal dage aftales overført. Aftale om overførsel skal indgås senest 31. december 2021. Indgås der ikke aftale om at overføre feriefridagene, skal de udbetales sammen med lønnen i januar 2022. Du kan, hvis du ikke ønsker at overføre eller udbetale feriefridagene, varsle dem afholdt med 1 måneds varsel.

 

Ansatte læger i kapaciteter

Har du ansatte læger, der er ansat efter overenskomsten mellem PLA og YL, som trådte i kraft 1. januar 2021, skal du være opmærksom på, at der efter overenskomsten optjenes 2,5 feriedage pr. måned og ikke 2,08 feriedage. Det er derfor muligt at udbetale dage udover 20 fra ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021 – også selvom der er tale om mere end 5 dage. PLA har udarbejdet et forslag til erklæring, som du kan finde her

 

Ansatte med feriegodtgørelse

Lægevikarer, rengøringspersonale og timelønnede medicinstuderende med max 8 timer om ugen får ikke løn under ferie, men modtager i stedet feriegodtgørelse. Indgås der aftale med en sådan medarbejder om at overføre 5. ferieuge til den kommende ferieafholdelsesperiode, skal du huske at give Feriekonto besked herom senest 31. december 2021.

 

Planlægning af juleferien

Hvis du vil pålægge en medarbejder at holde juleferie, skal det varsles med 1 måneds varsel. Ferie- og feriefridagene skal være optjent på afholdelsestidspunktet og ikke på varslingstidspunktet. Det er vigtigt, at du sikrer dig at gemme ferie- og feriefridage nok til juleferien.

Ønsker medarbejderen at bruge nogle af sine optjente ferie- og feriefridage til fx en efterårsferie, kan det være nødvendigt at give medarbejderen efterårsferien på forskud, så de opsparede dage gemmes til juleferien. Der bør i så fald laves en skriftlig aftale om forskudsferie. Du kan finde PLA’s skabelon til forskudsferie her

Ferielukket
Holder praksis ferielukket i forbindelse med julen, gælder særlige regler. Ved ferielukket forstås, at praksis holder lukket og ingen er på arbejde. Ferielukning skal varsles med det sædvanlige varsel på 1 måned.

Holder praksis ferielukket må en medarbejder, der ikke har optjent tilstrækkelig ret til betalt ferie i alle dagene som udgangspunkt holde fri for egen regning.

Der er dog to væsentlige undtagelser:

1)    Arbejdsgiver har ikke i videst muligt omfang sikret, at medarbejderen har tilstrækkelig optjent betalt ferie til gode (i så fald skal arbejdsgiver alligevel betale).

2)    Holder virksomheden lukket på et tidspunkt, hvor en medarbejder har været ansat hele det forudgående ferieår og indtil virksomhedslukningen, og medarbejderen ikke har optjent nok betalt ferie, skal der ydes forskudsferie.

Hvis praksis holder ferielukket, er det altså vigtigt, at man sørger for at gemme ferie, så der er tilstrækkeligt med optjent ferie på ferietidspunktet. Det er arbejdsgivers ansvar, at der er gemt stilstrækkeligt ferie. Har man ladet medarbejderne bruge af ferien og der derfor ikke er nok optjent ferie på ferietidspunktet, skal medarbejderen altså fortsat have løn uden at bruge feriedage.

Husk at det er muligt både at pålægge ferie og feriefridage.

Har du læger ansat i en kapacitet, har disse ikke fri med løn den 24. og 31. december 2021. Ansatte læger skal altså bruge en feriedag på disse dage.

I tvivl?

Er du i tvivl om håndtering af ferie og feriefridage i forbindelse med ferieafholdelsesperiodens udløb, er du naturligvis velkommen til at kontakte PLA for konkret og individuel rådgivning.

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign