Lønregulering DSR/dbio pr. 1. december 2020

Husk afregning af seniorbonus i december

Overenskomst for ansatte læger pr. 1. januar 2021

PLA holder lukket mellem jul og nytår – telefonvagt 

 

Lønregulering DSR/dbio pr. 1. december 2020
Sygeplejerskernes og bioanalytikernes løn skal reguleres med 3,06 %. Lønstigningen er gældende fra 1. december 2020. Eventuelle personlige tillæg skal ligeledes reguleres med 3,06 % med virkning fra 1. december 2020. Find de aktuelle lønninger her

Stiller praksis ikke en tjenestedragt til rådighed, betales i stedet et månedligt kitteltillæg på kr. 250. Kitteltillægget skal ikke reguleres.

Husk at det kun er sygeplejersker og bioanalytikere, der skal have reguleret lønnen 1. december 2020. Øvrigt praksispersonale som social- og sundhedsassistenter, farmakonomer, jordemødre mv. er omfattet af overenskomsten med HK og lønreguleres efter denne. 

Husk afregning af seniorbonus i december
For medarbejdere der fyldte 60 år eller derover i 2019 og som er omfattet af overenskomsten med HK eller overenskomsten med DSR/dbio, skal der udbetales seniorbonus med lønnen for december 2020, medmindre medarbejderen i stedet har afholdt seniordage.

Vejledning om beregning af seniorbonus for medarbejdere omfattet af DSR/dbio overenskomsten

Vejledning om beregning af seniorbonus for medarbejdere omfattet af HK overenskomsten 

Overenskomst for ansatte læger pr. 1. januar 2021
Den 1. januar 2021 træder den nye overenskomst for ansatte læger i kraft. Overenskomsten omfatter speciallæger i almen medicin, der ansættes i en ledig kapacitet i almen praksis, som er medlem af PLA. Overenskomsten gælder for ansættelser, der påbegyndes 1. januar 2021 eller derefter. 

Du finder overenskomst, ansættelseskontrakt og løntabel her  

PLA holder lukket mellem jul og nytår – telefonvagt
Hele Lægeforeningen holder lukket mellem jul og nytår. PLA’s sekretariat er således også lukket. Hvis der den 28., 29. eller 30. december 2020 opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 4. januar 2021, er der etableret en vagtordning i PLA.  

Du kan ringe til: Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924 mellem kl. 10 og 12.

PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign