Indefrysning af ferie til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

Den indefrosne ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 skal indberettes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler senest den 31. december 2020.

Du skal i den forbindelse tage stilling til, om du vil afregne beløbet til fonden eller beholde midlerne. Du kan også vælge af beholde midlerne for nogle medarbejdere og afregne for andre medarbejdere.

PLA kan ikke generelt anbefale hverken det ene eller det andet, da det er en konkret og individuel vurdering, hvorvidt det er mest fordelagtigt at beholde eller afregne midlerne. Vi opfordrer til, at man søger rådgivning om emnet, fx hos sin revisor.

Du bør tage med i dine overvejelser, hvordan en indbetaling af midlerne til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler vil påvirke din likviditet, om du kan få midlerne bedre forrentet ved at beholde dem eller hvad renten vil være, hvis du skal finansiere indbetaling med en kredit. Du skal naturligvis også tage højde for, at hvis du beholder midlerne, vil de hvert år blive indekseret på baggrund af lønudviklingen. Hvis du beholder midlerne, skal du hvert år senest den 31. august give Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler besked, hvis du fortsat ønsker at beholde midlerne. Gives der ikke rettidigt besked til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, forfalder alle indefrosne midler til betaling.

Indberetning af ferie i perioden for indefrysning

Indberetning af ferie i indefrysningsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020 afhænger af, hvilken type medarbejder, der er tale om:

  • For funktionærer, som får løn under ferie, og som er ansat i hele perioden, skal virksomheden indberette 12,5 % af den ferieberettigede løn direkte til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.
  • For timelønnede medarbejdere, som ikke får løn under ferie, skal I fortsætte med at indberette og indbetale til Feriekonto. Feriekonto sender automatisk indberetningerne videre til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.
  • Værdien af den ferie, der indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler udgør altid 12,5 % af den ferieberettigede løn i perioden. Der skal aldrig afregnes mere end 12,5 % til Lønmodtagernes Feriemidler.

Forhøjet ferietillæg til månedslønnede

De månedslønnede medarbejdere, der er omfattet af PLA’s overenskomster med HK/Privat og DSR/dbio, har efter overenskomsten ret til et ferietillæg på 1,95 %.

Der er uenighed mellem PLA og DSR/dbio og HK om, hvorvidt den forhøjede andel af ferietillæg skal afregnes til medarbejderne for indefrysningsperioden eller ej. Det er PLA’s vurdering, at der ikke skal ske udbetaling af den forhøjede andel af ferietillægget.

PLA har aftalt med DSR/dbio og HK at afvente en lignende sag. Når der foreligger en afklaring af problemstillingen, undersender PLA en nyhed herom.

Forhøjet feriegodtgørelse til timelønnede

De timelønnede medarbejdere, der er omfattet af PLA’s overenskomster med HK og DSR/dbio har efter overenskomsten ret til feriegodtgørelse på 12,95 %.

De 12,5 % af feriegodtgørelsen indefryses. Den forhøjede del på 0,45 % skal udbetales direkte til medarbejderne. Udbetalingen skal ske senest 31. december 2020. 

Eksterne links

Ferielovsudvalget og Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en række faktaark og videoer om den nye ferielov, der giver et fint overblik over den nye ferielov. 

www.beskæftigelsesministeriet.dk

www.virk.dk

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign