Fratrædelser i perioden for indefrysning

Hvis I har medarbejdere, der fratræder i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 (indefrysningsperioden), skal I være opmærksomme på at få indberettet ferien korrekt til Feriekonto.

  • For funktionærer, som får løn under ferie, skal I indberette til Feriekonto med særlig angivelse af, hvilke feriepenge, der vedrører indefrysningsperioden. Ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 skal indberettes med ferieår = 9999.
  • For timelønnede medarbejdere er måden der indberettes på ens, uanset om medarbejderen fratræder eller ej.

Feriekonto sørger automatisk for, at feriepengene bliver sendt videre til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

For fratrådte funktionærer skal der altså indberettes på følgende måde:

Ferie optjent i perioden 1. januar – 31. august 2019 opgøres for sig og indberettes med angivelse af optjeningsåret 2019.

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 opgøres for sig og indberettes med angivelse af det særlige optjeningsår 9999. Herefter sørger Feriekonto automatisk for, at ferien overføres til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Eksempel:

En medarbejder tiltræder 1. januar 2019 og fratræder 30. november 2019. Medarbejderens ferieberettigede løn udgør under hele ansættelsen kr. 20.000 pr. måned. Feriegodtgørelsen ved fratrædelse opgøres og indberettes på følgende måde:

Perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 opgøres separat:
8 måneder x 20.000 kr. = kr. 160.000. 12,5 % af dette = kr. 20.000.
8 måneder x 2,08 dages optjent ferie = 16,64 feriedage.

De 16,64 feriedage og feriegodtgørelsen på kr. 20.000 indberettes med optjeningsåret 2019.

Perioden 1. september 2019 – 30. november 2019 opgøres separat:
3 måneder x 20.000 kr. = kr. 60.000. 12,5 % af dette = kr. 7.500.

Feriegodtgørelsen på kr. 7.500 indberettes med optjeningsåret 9999.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign