Formandens beretning
1. maj 2023

 

 

PLA’s daglige drift
Medlemstallet ligger stabilt omkring 3.400 medlemmer, og der er løbende en mindre tilgang. Den daglige drift kører på vanlig vis. I første kvartal har sekretariatet behandlet omkring 100 sager for medlemmerne, herunder en række opsigelsessager som er afsluttet efter forhandling med fagforeningerne.

PLA udsender løbende nyhedsmail og et samlet ”nyhedsbrev”, som vi kalder PLAkaten. PLA orienterer hermed medlemmerne om relevant overenskomststof, fx lønreguleringer, samt om forskellige aktuelle emner fx ferieloven.

 

Anlagte og afgjorte retssager
PLA har i øjeblikket alene én verserende retssag. 

Opsigelse under barselsorlov

En sekretær er blevet opsagt under sin barselsorlov. Opsigelsen er fra arbejdsgivers side begrundet i nødvendige økonomiske omstruktureringer. PLA tabte sagen ved byretten, men har besluttet at anke sagen, der således videreføres for landsretten.

Afskedigelsesnævnssagen

I PLA’s overenskomst med HK Privat er det aftalt, at opsigelsessager, efter forgæves forhandling, kan behandles ved et afskedigelsesnævn, i stedet for at disse sager videreføres ved de civile domstole. Sagerne procederes her på samme måde som i en retssal, men afgøres af en juridisk opmand, typisk en højesteretsdommer, der sammen med to repræsentanter for henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagersiden voterer sagen. I sidste ende er det dog opmanden der afgør sagen.

I den konkrete sag, havde en lægepraksis varslet en sekretær ned i tid, da man ønskede at ansætte en ny sekretær med mere opdaterede kompetencer. Da sekretæren valgte at sidestille ændringen med en opsigelse, kom sagen for afskedigelsesnævnet til at omhandle spørgsmålet om, hvorvidt det var sagligt, at en lægeklinik opsagde en sekretær med mange års anciennitet i lægeklinikken, med den begrundelse, at der som følge af nye opgaver i almen praksis, var behov for en ny medarbejder med mere relevante kompetencer.

Opmanden nåede i sin afgørelse frem til, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte lægehusets ledelsesmæssige vurdering af, hvilke tiltag der skulle iværksættes for, at få sekretariatet til at fungere på en tilfredsstillende måde. Lægehuset blev således frifundet. 

 

Gå-hjem-møder
PLA afholder i løbet af 2023 gå-hjem-møder i de fem regioner. Det første har været afholdt i København, hvor omkring 40 aktive deltagere deltog. Deltagerne var blevet opfordret til at fremsende cases, som blev gennemgået og diskuteret livligt på mødet.

Næste møde bliver i Silkeborg, og i løbet af efteråret vil der blive afholdt gå-hjem-møder i de tre øvrige regioner.

 

PLA det kommende halve år
Frem til næste repræsentantskabsmøde vil PLA primært være beskæftiget med den daglige drift.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign