Formandens beretning
26. november 2018
 • PLA’s daglige drift
 • Retssager
 • Undervisning og netværksmøder
 • Telefonisk ledelsesrådgivning
 • HK/Privat-PLA overenskomsten
 • DSR/dbio OK-15-18-arbejdsmiljøundersøgelse
 • Ny ferielov
 • PLA’s arbejde i det kommende halve år

PLA’s daglige drift
Medlemstallet er på 3.111, og vores medlemmer bruger os heldigvis flittigt. Vi har således besvaret omkring 400 spørgsmål sendt til vores PLA-mail, og har også rigtig mange telefoniske henvendelser. Kan sagen ikke klares med en mail eller telefonisk, opretter vi sager. P.t. har vi oprettet mere end 200 sager, hvor mere end halvdelen vedrører opsigelser.

Udvikler en opsigelses- eller bortvisningssag sig til en fagretlig tvist, bistår PLA vores medlemmer i forhandlingen med medarbejderens fagforening eller advokat. Sådanne forhandlinger foregår typisk ude i medlemmets lægepraksis, så vores jurister og advokater kommer rundt i landet.

Retssager
PLA har pt. ingen verserende retssager.

Undervisning og netværksmøder
Vores sekretariat underviser i forskellige sammenhænge. På speciallægeuddannelsen, på Lægedage og andre steder, hvor det giver mening med en personalejuridisk gennemgang.

Vi er også startet anden runde af vores gå-hjem-møder om ledelse og personalejura. Vi har igen haft en ekstern konsulent med, Mads Crandal, der har erfaring med at arbejde med ledelse i almen praksis. Herudover har PLA’s formand, Niels Ulrich Holm og Lene Vesth, advokat i PLA’s sekretariat, deltaget i gå-hjem-møderne. De sidste bliver afholdt i starten af 2019.

Jeg vil benytte lejligheden til også at nævne vores netværksmøder. Hvis vores medlemmer indgår i en gruppe af læger, eller har lyst til at samle en gruppe af kolleger til et netværksmøde, er der mulighed for at aftale, at en af vores jurister kommer ud og laver et oplæg. Det tilbud kan I læse mere om på vores hjemmeside.

Telefonisk ledelsesrådgivning
Mange praktiserende læger er ikke uddannet i ledelse. Ikke desto mindre konfronteres I ofte med problemstillinger af ledelsesmæssig art.

Det kan være problemstillinger såsom:

 • Hvordan opbygger vi en ny klinik fra bunden?
 • Hvordan etablerer vi et godt lederteam?
 • Hvordan ansætter man det rigtige personale?
 • Hvad stiller man op ved utilfredshed med ulige lønforhold?
 • Hvordan får vi vores personale til at arbejde mere effektivt?
 • Osv. Osv.

PLA har på denne baggrund besluttet at iværksætte et tilbud om ledelsesrådgivning i form af en telefonsamtale med en ledelseskonsulent. Ordningen har kørt som en forsøgsordning, og bestyrelsen har nu besluttet at gøre ordningen permanent.

Visitationen til den telefoniske rådgivning sker via PLA. PLA og den læge/klinik, der henvender sig, deler udgiften til den første samtale. Såfremt der er brug for yderligere rådgivning, aftales dette med ledelseskonsulenten, og efterfølgende samtaler betales af lægen/klinikken selv.

HK/Privat – PLA overenskomsten
Efter sommerferien indgik PLA og HK/Privat en ny overenskomst for lægesekretærer ansat i lægepraksis. Overenskomsten blev godkendt af vores repræsentantskab med et stort flertal. Overenskomsten er nu gennemskrevet og kan downloades på vores hjemmeside.

DSR/dbio OK-15-18 – arbejdsmiljøundersøgelse
Senere i dag skal I godkende bestyrelsens forslag til overenskomstkrav. Jeg vil dog fortælle, at vi ved sidste overenskomstforhandling aftalte, at vi i overenskomstperioden, altså frem til den 30. november 2018, skulle gennemføre en arbejdsmiljømåling. PLA er sammen med DSR/dbio blevet enige om de spørgsmål der bliver stillet.  Arbejdsmiljøundersøgelsen er udsendt til DSR og dbio’s medlemmer, og svaret fra den vil foreligge i løbet af næste måned.

Ny ferielov
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Selvom det ligger et stykke ude i fremtiden, sker der allerede en række tiltag i løbet af 2019, ikke mindst af administrativ karakter.

PLA har aftalt med de faglige organisationer, at vi skal have implementeret den nye ferielov i vores overenskomster, ikke mindst i forhold til den 6. feriefridagsuge. Vi har således aftalt, at der skal findes en aftale herom inden 1. maj 2019.

I løbet af 2019 har vi besluttet at afholde undervisning om den nye ferielov. Når der foreligger noget mere konkret, vil der blive orienteret nærmere om det på vores hjemmeside.

Arbejdet det kommende halve år
Udover almindelige driftsopgaver og ny ferielov vil det i første omgang være vores overenskomstforhandlinger med DSR/dbio vi vil fokusere på. Vi starter op med to forhandlingsmøder her i december og fortsætter med forhandlingerne i januar 2019.

Tak for ordet.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign