Så smøger vi ærmerne op!
30. november 2002

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, P.L.A., holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. Vi bringer her et uddrag af formand, Yves Sales' beretning:

I alt 1.800 medlemmer. Godt 75% af de 2.400 praktiserende læger, der har ansat klinikpersonale, har meldt sig ind i P.L.A. Det må siges at være overvældende opbakning. P.L.A. er formelt først flyvefærdig den 1. januar 2003, så det var en glad formand, der gik på talerstolen for at afgive foreningens første formandsberetning.

- Jeg synes, vi har fået en rigtig flot start. I forbindelse med, at den nye forening er ved at blive bygget op, har vi kastet os ud i en masse praktiske opgaver. Et af de mere kreative indslag har været vores logo-konkurrence, hvor Bente Wagner fra Birkerød blev vinderen. Flot ser det ud - også på brevpapiret, sagde Yves Sales.

Sekretariatet arbejder på højtryk for at have P.L.A.s egen hjemmeside klar i begyndelsen af det nye år. Her vil man kunne orientere sig om, hvem foreningen består af, og hvad P.L.A. kan tilbyde.

Hjemmesiden vil have en åben og en lukket del - sidstnævnte kun for P.L.A.s medlemmer, hvor man via sit dadlnet-password, vil kunne få konkret hjælp til diverse personalespørgsmål om f.eks. ansættelsesvilkår, ændring af arbejdstid, barsel, ferie, opsigelse, sygdom og dagpengerefusion. Desuden vil medlemmerne have let adgang til standard-ansættelseskontrakter, skemaer til beregning af feriedagpenge, tro & love-erklæringer osv.

P.L.A. modtaget positivt

Arbejdsgiverforeningen har fået en positiv modtagelse. Både af de øvrige lægekolleger i Lægeforeningen og af HK, Dansk Lægesekretær-forening og Dansk Sygepleje Råd (DSR).

- FAPS har vist stor interesse for at blive en del af P.L.A., og det er vi naturligvis kun glade for. Jo flere vi er, jo stærkere står vi. Der er stadig et par små hurdler, som står i vejen for, at speciallægerne kan blive medlemmer af P.L.A. Vi har to større ting, vi skal have afklaret i den forbindelse. Den ene er, at de fleste speciallæger oftest har mere klinikpersonale ansat end en gennemsnits praktiserende læge - og som derfor kan tænkes at »trække mere« på P.L.A. Det kan influere på kontingentets størrelse, hvor man kan forestille sig et kontingent sammensat af et beløb pr. læge og ét pr. ansat læge. Det arbejder vi videre med, så vi kan fremlægge et forslag på repræsentantskabsmødet i maj 2003.

Den anden hurdle er FAPS'ernes repræsentation i repræsentantskabet og evt. i P.L.A.s bestyrelse. Vi ønsker ikke en arbejdsgiverforening med »A«- og »B«- medlemmer, så det skal vi have fundet en løsning på. Det vil i givet fald betyde en lille vedtægtsændring i P.L.A.s love, som vi også skal tage stilling til på mødet i maj, fortsatte formanden.

I gang med at forhandle

Ud over at medlemmerne i det daglige, skal føle sig godt serviceret af deres nye arbejdsgiverforening, står tre større projekter og venter på at blive ført ud i livet.

- P.L.A. skal til forhandlingsbordet med både HK og DSR. Speciallægerne skal have mulighed for at melde sig ind, og det skal på plads. Vi har faktisk holdt første møde med HK, som foregik i en meget god og positiv stemning. Vi har aftalt en køreplan for den kommende overenskomstforhandling. Den 1. februar 2003 skal der udveksles overenskomstkrav, og den 1. april skulle der gerne ligge et forhandlingsresultat, som forhåbentlig kan godkendes på det næste repræsentantskabsmøde. Vedtages resultatet, kan overenskomsten træde i kraft den 1. juni 2003. Derfor opfordrer vi jer allerede nu til at tænke i mulige krav til overenskomsten, så dagligdagen i almen praksis kan se så optimal ud som muligt, lød opfordringen fra Yves Sales.

P.L.A. og DSR skal have sit første møde den 5. december, og her er der ligeledes lagt op til, at man aftaler en køreplan for overenskomstforhandlinger, der også gerne skulle være på plads i 1. halvår af 2003. I forhold til begge organisationer, vil man tage højde for de nuværende lokale aftaler og overenskomster, og derfor skal medlemmerne ikke aktivt foretage sig noget i den forbindelse. Hvis man har indgået overenskomst med f.eks. HK, løber den videre - også efter 1. januar 2003 - indtil den erstattes af en P.L.A.-forhandlet overenskomst.

- I bestyrelsen glæder os til at smøge ærmerne op og tage fat på de projekter, jeg netop har ridset op. Forude venter flere opgaver og overenskomstforhandlinger - med f.eks. bioanalytikerne og evt. Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA. Vi ser frem til alle de udfordringer, foråret måtte bringe og forhåbentlig lykkes det, så vi - gerne inden sommerferien - oplever vi har medlemmer, som synes, at hverdagen er blevet nemmere også som arbejdsgivere, når man er organiseret i P.L.A., sluttede formanden sin beretning af med at sige.

Af kommunikationskoordinator Anne Weimar, P.L.O.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign