Spørgsmål: Min medarbejder igennem flere år er på barsel i hele miniferieåret, hvad sker der med hendes ferie?

Svar: Din medarbejder kan ikke holde ferien som følge af barslen. Hendes 16,64 feriedage vil automatisk blive overført til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. december 2021, hvor den kan holdes sammen med den ferie, som hun optjener i perioden.

 

Spørgsmål: Min medarbejder ønsker at holde 4 ugers sommerferie i miniferieåret, kan hun det?

Svar: Der er kun 16,64 dages ferie til rådighed i miniferieåret. Ønsker en medarbejder at holde 4 uger (20 dage) kræver det, at der enten overføres ferie fra indeværende ferieår eller at der afholdes feriefridage de resterende dage. Ansatte efter PLA’s overenskomster med DSR/dbio og HK/Privat kan den. 1. maj 2020 disponere over alle feriefridage optjent i 2019. Har medarbejderen været ansat i hele kalenderåret 2019, har hun optjent 5 feriefridage.

 

Spørgsmål: Jeg har en medarbejder, der fratræder senest 31. august 2019. Hvordan afregner jeg feriegodtgørelse?

Svar: Du afregner feriegodtgørelsen på sædvanligvis til Feriekonto.

 

Spørgsmål: Vi holder lukket i uge 42 hvert år. Kan jeg oplægge mine medarbejdere at holde ferie også i 2020, når den nye ferielov er trådt i kraft?

Svar: Hvis dine medarbejdere ikke har tilgodehavende ferie pr. 1. september 2020, når den nye ferielov træder i kraft, har de kun optjent 2,08 dages ferie til afholdelse i uge 42. Du kan ikke pålægge dem at holde mere ferie, end der er optjent. Det kan derfor være nødvendigt at gemme noget af den ferie, som medarbejderne får pr. 1. maj 2020 eller aftale at overføre ferie fra ferieåret 2019/2020.

 

Spørgsmål: Har en nyansat medarbejder altid ret til løn under ferie efter 1. september 2020?

Svar: Nej. Medarbejderen har først ret til løn under ferie, når den er optjent. Medarbejderen optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måneds ansættelse. Har medarbejderen fx optjent betalt ferie hos en tidligere arbejdsgiver, kan denne afholdes mod at du trækker 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag.

 

Spørgsmål: Kan jeg fortsat varsle ferie til afholdelse efter den nye ferielov?

Svar: Ja du kan fuldstændig som i dag varsle, at ferien skal afholdes.

 

Spørgsmål: Den nuværende ferielov giver ret til 5 ugers ferie, hvor ferieugen afspejler arbejdsugen, således at der bruges 5 feriedage på en uges ferie, uanset at medarbejderne er ansat på deltid med 4 arbejdsdage pr uge. 

Når feriedagene for fremtiden optjenes månedsvis med 2,08 dage pr. måned, kunne det anspore til et ønske om at afholde feriedagene klatvis som enkelte dage. 

Bliver de opsparede feriedage efter den nye ferielov nedjusteret med en faktor svarende til den nedsatte arbejdstid?

Svar: Reglerne i forhold til afholdelse af feriedage for deltidsansatte med en fast ugentlig fridag videreføres uændret i den nye ferielov. Det vil med andre ord sige, at den deltidsansatte sygeplejerske med en 4-dages arbejdsuge også fremover skal bruge 5 dages ferie på at holde en uges ferie. Både efter den nugældende og den nye ferielov, vil medarbejderen skulle lægge hver 5. feriedag på en arbejdsfri dag, hvorfor en enkeltstående dag reelt set kommer til at "koste" 1,25 feriedag, hvis den holdes i en sædvanlig 5-dages arbejdsuge uden helligdage eller lignende.

 

Spørgsmål: Jeg har en medarbejder, der arbejder på deltid og har en ugentlig fridag? Hvordan afvikler hun ferie efter den nye ferielov?

Svar: Reglerne om ferie for ansatte med faste arbejdsfri dage ændres ikke med den nye ferielov. Her kan du læse mere om reglerne for deltidsansattes ferie

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign