Med overenskomst 2018 blev der indført en ny ordning, der betyder, at arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at medarbejderen selv vælger sin efteruddannelse fra en såkaldt ”positivliste”.

Den nye ordning giver mulighed for, at arbejdsgiver og medarbejder kan aftale at overføre uddannelsesdage fra et overenskomstår til det næste, eller at næste års uddannelsesdage afholdes på forskud.

Indholdet af aftalen

Aftalen skal:

  • Være skriftlig
  •  Angive antallet af aftalte selvvalgte uddannelsesdage

PLA har lavet en skabelon, som du kan tage udgangspunkt i. Aftaleskabelonen kan downloades her

 

Positivlisten

Positivlisten kan du finde her

Du kan læse overenskomstens bestemmelse om uddannelse her 

Ønsker arbejdsgiver og/eller medarbejder ikke at indgå en aftale om selvvalgt efteruddannelse, afholdes uddannelsesdage efter overenskomstens generelle regler.

 

Tilskud til akademi- og diplomuddannelser

Du har mulighed for at få dækket op til 10.000 kr. til medarbejderens efter- og videreuddannelse fra omstillingsfonden.

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017. Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling, og dækker deltagergebyr op til 10.000 kr. om året til og med år 2021.

Læs mere her

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign