PLA’s overenskomst med HK indeholder forskellige løntrin afhængig af medarbejderens generelle erfaring fra grunduddannelsen og hendes praksiserfaring. I relation til om medarbejderen betragtes som uddannet lægesekretær, er der en række uddannelser der kan begrunde dette, se her.

Ikke uddannede lægesekretærer indplaceres på løntrin 19 og stiger ikke automatisk som følge af hverken generel erfaring eller praksiserfaring.

Uddannede lægesekretærer starter på løntrin 24 efter nedenstående skema. Ledende lægesekretærer aflønnnes efter løntrin 39. 

 Generel erfaring som uddannet læge-sekretær, jf. bilag 3

Praksiserfaring

0 år

Praksiserfaring

1 år

Praksiserfaring

2 år

0-6 år

Løntrin 24

Løntrin 25

Løntrin 26

7-12 år

Løntrin 28

Løntrin 28

Løntrin 29

 13 år ->

Løntrin 30

Løntrin 30

 Løntrin 31 

 

Vejledning i indplacering af uddannede lægesekretærer i forhold til deres generelle erfaring som uddannet lægesekretær og deres praksiserfaring.

Ønsker praksis at der gives en højere løn, skal dette betales som et personligt tillæg der løbende reguleres på samme måde, som den generelle løn bliver reguleret.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign