Frist til at rette mangler i ansættelseskontrakten (Nach-frist)

Når du ansætter en lægesekretær, skal du senest samtidig med ansættelsen have udarbejdet en ansættelseskontrakt, som medarbejderen skal have udleveret. Som PLA medlem er du overenskomstmæssigt forpligtet til at anvende en af de to standardkontrakter (bilag 2A eller 2B),som er optrykt i overenskomsten, og som du kan printe ud fra denne hjemmeside. Link til HK´s standardkontrakter.

Efter ansættelsesbevisloven er arbejdsgiver forpligtet til at udarbejde en ansættelseskontrakt, der indeholder en række oplysninger omkring ansættelsen. Hvis standardkontrakten udfyldes korrekt, opfylder den lovens krav. Sker der ændringer i ansættelsen, fx ændret timeantal, skal der udarbejdes en ny ansættelseskontrakt, eller et tillæg til kontrakten, som angiver det korrekte timeantal. Gør arbejdsgiver ikke det, kan medarbejderen rejse krav om godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven.

PLA og HK har aftalt en såkaldt "nach-frist", som betyder, at du har en frist til at få rettet eventuelle fejl/mangler i ansættelsesbeviset. Overholder du ikke fristen, kan medarbejderen først derefter rejse krav om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Du har 5 dage til at få udleveret en korrekt udfyldt ansættelseskontrakt, hvis en medarbejder (eller tidligere medarbejder) direkte over for dig rejser et krav om fejl/mangler i ansættelsesbeviset. Er det HK, der rejser sagen over for PLA, er der en frist på 10 dage til at få udleveret en korrekt kontrakt.

Nach-frist reglen gælder dog ikke, hvis en arbejdsgiver systematisk overtræder ansættelsesbevisloven, eller i bortvisningssituationer.

Ansættelser indgået før 1. januar 2012 er kun omfattet af nach-frist reglen, hvis overenskomstens ansættelseskontrakter bilag 2A eller 2B er anvendt.

Ansættelser indgået før 1. januar 2012, hvor den udleverede ansættelseskontrakt ikke er overenskomstens bilag 2A eller 2B, kan omfattes af nach-frist reglen, hvis arbejdsgiver inden den 1. april 2012 erstatter tidligere udleveret ansættelseskontrakt med overenskomstens ansættelseskontrakt.

Nach-frist reglen gælder ikke, hvor ansættelseskontrakten ikke er udfyldt rettidigt. Det er derfor meget vigtigt, at kontrakten udleveres samtidig med ansættelsens start.

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign