Seniorbonus, bioanalytikere og sygeplejersker

For medarbejdere, der er fyldt 60 år eller mere, skal der betales en seniorbonus i december måned. Seniorbonussen kan, hvis sygeplejersken eller bioanalytikeren ønsker det, konverteres til pensionsindbetaling

  • En medarbejder der fylder 60 år, skal have sin sædvanlige bruttoårsløn ganget med 0,8% udbetalt som bonus i december, det følgende kalenderår.
  • En medarbejder der fylder 61 år, skal have sin sædvanlige bruttoårsløn ganget med 1,2% udbetalt som bonus i december, det følgende kalenderår.
  • En medarbejder der fylder 62 år (eller mere), skal have sin sædvanlige bruttoårsløn ganget med 1,6% udbetalt som bonus i december, det følgende kalenderår.

Bruttoårsløn indeholder følgende:

  • Nettoløn, inklusiv personlige tillæg
  • Egetbidraget til pension
  • Arbejdsgiverbidraget til pension
  • Ferietillæg[1]

Følgende indgår ikke i bruttoårslønnen:

  • Overarbejde
  • Tillæg for fri tjenestedragt

Der skal ikke trækkes egetbidrag til pension, eller tillægges arbejdsgiverpension til seniorbonussen.

Seniorbonussen indgår ikke i den ferieberettigede indtægt.

Seniorbonus kan konverteres til pensionsindbetaling. Dette kan medarbejderen anmode om inden 1. december i udbetalingsåret.

Tiltræder eller fratræder medarbejderen sin stilling i løbet af et kalenderår, afregnes alene en forholdsmæssig andel af optjent seniorbonus, svarende til den periode medarbejderen konkret har været ansat.

 


 [1] Ved afholdelse af ferie tilkommer der medarbejderen et ferietillæg jf. overenskomstens § 6, stk. 2. Ferietillægget vil ofte være udbetalt i starten af ferieåret, det vil sige omkring 1. maj.

 

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign