Det er mellem parterne aftalt, at en nyansat med en hidtidig samlet løn (dvs. grundløn og faste tillæg excl. arbejdstidsbestemte tillæg), der overstiger satserne i § 3, stk. 2, som minimum bevarer deres hidtidige samlede løn ved ansættelse i lægepraksis.

Differencen mellem lønningerne udbetales som et overgangstillæg. Den samlede løn kan dog ikke overstige lønnen for en medarbejder med mere end 2 års praksiserfaring, jf. § 3, stk. 3. Den løn der sammenlignes er nettolønnen. Dvs. lønnen uden nogen former for pensionsbidrag.

Overgangstillægget bortfalder, når der er opnået to års praksiserfaring, med mindre andet aftales mellem arbejdsgiver og medarbejderen.

Har medarbejderen tillæg til sin løn, skal det bemærkes at arbejdstidsbestemte tillæg, fx nattillæg, weekendtillæg m.v., ikke medregnes i hidtidig løn.

Der er lavet ekspempler til udregning af overgangstillæg

Eksempler:
1)
En bioanalytiker/sygeplejerske kommer fra en ansættelse på et hospital i København og skal pr. 1. april 2017 ansættes hos dig. Medarbejderens løn excl. pensionsbidrag var 29.777 kr. Da nettomånedslønnen for både bioanalytikere og sygeplejersker ifølge PLA overenskomsten er højere (hhv. 29.985,27 kr. og 30.033,10 kr. pr. 1.12.2016) - se løntabellen - skal der ikke betales noget overgangstillæg.

2) En sygeplejerske er ansat i Københavns kommune og har en samlet nettoløn på kr. 32.000. Hun skal pr. 1. april 2017 ansættes i din praksis

Her skal betales overgangstillæg:

 

Nettoløn

(uden pension)

Løn inklusiv egetbidrag (6 %)

Arbejdsgivers pensionsbidrag (12 %)

I alt

PLA trin 1

(indtil 2 års praksiserfaring)

30.033,61

31.950,65

3.834,08

35.784,73

Overgangstillæg

 

 

 32.000 - 30.033,61 =

 

1.966,39

100/94 af 1.966,39 =

 

2.091,90

 

 

251,03

 

 

2342,93

I alt

32.000,00

34.042,55

4.085,11

38.127,66

3) En bioanalytiker er ansat på et sygehus, hvor hendes nettoløn inkl. tillæg er på 31.000 kr. Hun skal pr. 1. april 2017 ansættes hos dig. Her skal betales overgangstillæg: 

 

Nettoløn (uden pension)

Løn inklusiv egetbidrag

(5,16 %)

Arbejdsgivers pensionsbidrag (10,34%)

I alt

PLA trin 1

(indtil 2 års praksiserfaring)

29.985,27

31.616,69

3.269,17

34.885,86

Overgangstillæg

 

 

 31.000 - 29.985,27 =

 

1.014,73

100/94,84 af 1.014,73 =

 

1.069,94

 

 

110,63

 

 

1.125,36

I alt

31.000

32.686,63

3.379,80

36.011,22

4) En sygeplejerske er ansat på et sygehus med en løn og et tillæg, der giver hende en samlet nettoløn på kr. 35.000 kr. Hun skal ansættes hos dig pr. 1. april 2017. Da hendes løn er højere end PLA nettolønnen til en sygeplejerske med 2 års praksiserfaring (34.062,78 kr.), skal der ikke betales noget overgangstillæg. Sygeplejersken indplaceres derimod direkte på løntrin 2, svarende til en medarbejder med 2 års praksiserfaring. Hendes bruttoløn skal derfor være på 36.237 kr.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign