Det er mellem parterne aftalt, at en nyansat med en hidtidig samlet løn (dvs. grundløn og faste tillæg excl. arbejdstidsbestemte tillæg), der overstiger satserne i § 3, stk. 2, som minimum bevarer deres hidtidige samlede løn ved ansættelse i lægepraksis.

Differencen mellem lønningerne udbetales som et overgangstillæg. Den samlede løn kan dog ikke overstige lønnen for en medarbejder med mere end 2 års praksiserfaring, jf. § 3, stk. 3. Den løn der sammenlignes er nettolønnen. Dvs. lønnen uden nogen former for pensionsbidrag.

Overgangstillægget bortfalder, når der er opnået to års praksiserfaring, med mindre andet aftales mellem arbejdsgiver og medarbejderen.

Har medarbejderen tillæg til sin løn, skal det bemærkes at arbejdstidsbestemte tillæg, fx nattillæg, weekendtillæg m.v., ikke medregnes i hidtidig løn.

Eksempler: 

Pr. 1.12.2018: En bioanalytiker/sygeplejerske kommer fra en ansættelse på et hospital i København. Medarbejderens løn excl. pensionsbidrag var 30.555,00 kr. Da nettomåneds­lønnen for både sygeplejersker og bioanalytikere ifølge PLA overenskomsten er højere (hhv. 30834,73 kr. og 30,785,09 kr.), skal der ikke betales noget overgangstillæg.

 

Pr. 1.12.2018: En sygeplejerske er ansat i Københavns kommune og har en samlet nettoløn på kr. 33.000. Her skal betales overgangstillæg:

 

Nettoløn

(uden pension)

Løn inklusiv egetbidrag (6 %)

Arbejdsgivers pensionsbidrag (12 %)

I alt

PLA trin 1

(indtil 2 års praksiserfaring)

30.834,73

32.802,90

3.936,35

36.739,25

Overgangstillæg 33.000,00-30834,73*

 

 

 2.165,27

2.303,48

 276,42

 2.579,90

I alt

33.000,00

35.106,38

4.212,77

39.319,15

* Løn inkl. eget bidrag på 6 pct. beregnes ved følgende beregning: 100/94 af 2.165,27 = 2.303,48


Pr. 1.12.2018
: En bioanalytiker er ansat på et sygehus, hvor hendes nettoløn inkl. tillæg er på 32.000 kr. Her skal betales overgangstillæg:

 

Nettoløn (uden pension)

Løn inklusiv egetbidrag

(5,16 %)

Arbejdsgivers pensionsbidrag (10,34%)

I alt

PLA trin 1

(indtil 2 års praksiserfaring)

30.785,09

32.460,03

3.356,37

35.816,39

Overgangstillæg 32.000,00-30.785,09*

 

 

 1.214,91

1.281,01

 132,46

 1.413,47

I alt

32.000

34.763,51

3.488,82

37.229,86

* Løn inkl. eget bidrag på 5,16 pct. beregnes ved følgende beregning: 100/94,84 af 1.214,91 = 1.281,01

Pr. 1.12.2018: En sygeplejerske er ansat på et sygehus med en løn og et tillæg, der giver hende en samlet nettoløn på kr. 35.000 kr. Da denne løn er højere end PLA nettolønnen til en sygeplejerske med 2 års praksiserfaring (34.971,37 kr.), skal der ikke betales noget overgangstillæg. Sygeplejersken indplaceres derimod direkte på løntrin 2, svarende til en medarbejder med 2 års praksiserfaring.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign