I 2023 udgør det årlige kontingentet til PLA kr. 1.644 pr. kapacitet. Kontingentet beregnes som et fast beløb pr. lægekapacitet. Er der ansatte læger i kapaciteter tælles disse også med. For at være medlem er det en betingelse, at alle læger i klinikken er medlem af PLA. Dette gælder også for samarbejdspraksis, hvor der er beskæftiget fælles personale.

For FAPS- medlemmer, der har mere end to ansatte praksispersonaler pr. kapacitet, udgør årskontingentet til PLA kr. 3.264 pr.

Kontingentet er fradragsberettiget og opkræves kvartalsvis.

Indmeldelsesgebyret, som opkræves ved første kontingentopkrævning, udgør 500 kr. pr. lægekapacitet.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign