Hvornår kan jeg få sygedagpengerefusion, hvis min medarbejder har fravær som følge af COVID-19?

Senfølger af COVID-19

 

Hvornår kan jeg få sygedagpengerefusion, hvis min medarbejder har fravær som følge af COVID-19?

Den midlertidige ordning om udvidet adgang til sygedagpengerefusion til fravær grundet COVID-19 er ophørt pr. 1. juli 2021 læs mere her

Det betyder, at der igen er en 30 dages arbejdsgiver periode, hvor du ikke kan få sygedagpengerefusion. Har du en § 55 forsikring (forsikringsordning for mindre arbejdsgivere) kan du søge om refusion fra 2. fraværsdag.

Det er fortsat et krav for at få sygedagpengerefusion, at medarbejderen er uarbejdsdygtigt på grund af egen sygdom. STAR sidestiller isolation med egen sygdom. Hvis du udbetaler løn til din medarbejder, mens vedkommende er i isolation som følge af smitte med covid-19, har symptomer på covid-19, eller er nær kontakt til en person som er smittet med covid-19, vil du være berettiget til at modtage refusion efter de almindelige regler i sygedagpengeloven.

Læs her, hvornår man er nær kontakt.  

 

Senfølger af COVID-19

Senfølger af COVID-19 er ikke omfattet af den udvidet adgang til få sygedagpengerefusion. Senfølger er omfattet af det almindelige sygdomsbegreb og derfor er der først ret til refusion efter 30 dage, medmindre man har en forsikring.

 

Gælder der særlige regler om sygedagpenge for mine timelønnede ansatte?

Til timelønnede, der ikke har ret til løn under sygdom, fx medicinstuderende med i gennemsnit under 8 timer om ugen eller en rengøringsmedarbejder, vil du som udgangspunkt skulle betale medarbejderen sygedagpenge i de første 30 dage af sygefraværet. 

For at medarbejderen bliver sygedagpengeberettiget i forhold til dig som arbejdsgiver, skal medarbejderen dels 

  • have været ansat i minimum 8 uger, før vedkommende bliver syg, dels 
  • have arbejdet mindst 74 timer indenfor de sidste 8 uger før sygdommens indtræden 

Opfylder medarbejderen ikke ovenstående, skal medarbejderne, ansøge om sygedagpengerefusion hos sin bopælskommune. 

Opfylder medarbejderen ovenstående, skal du betale sygedagpenge til vedkommende i de første 30 kalenderdage vedkommende er syg, men kan, hvis fraværet skyldes COVID-19 få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. Se betingelserne herfor i spørgsmålet “Hvornår kan jeg få sygedagpengerefusion, hvis min medarbejder har fravær som følge af COVID-19?” 

Ønsker du ikke at udbetale sygedagpenge til medarbejderen og efterfølgende få dem refunderet, skal du kontakte medarbejderens bopælskommune og forhøre dig om muligheden for, at sygedagpengene i stedet udbetales direkte til medarbejderen.

Sidst opdateret: 8. juli 2021

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign