Hvornår kan jeg få sygedagpengerefusion, hvis min medarbejder har fravær som følge af COVID-19?

Gælder der særlige regler om sygedagpenge for mine timelønnede ansatte?

Senfølger af COVID-19

 

Hvornår kan jeg få sygedagpengerefusion, hvis min medarbejder har fravær som følge af COVID-19? 

Folketinget har genindført muligheden for, at man igen kan søge om sygedagpengerefusion fra 1. sygefraværsdag i følgende tilfælde: 

1) En medarbejder er sygemeldt med COVID-19. Medarbejderen skal have en positiv test. 

2) En medarbejder, der efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet. Personer, der er  ”nær kontakt” jf. Sundhedsstyrelsen, og som skal gå i selvisolation, skal på tro og love erklære, at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af ”nære kontakter”. Det er et krav, at personen ikke kan arbejde hjemmefra

Hensigten er at kompensere for fraværet, når der er tale om medarbejdere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fordi de pågældende personer udgør en konkret smitterisiko. 

Der kan søges sygedagpengerefusion for fravær fra og med 23. november 2021. 

Medarbejdere der på grund af anden sygdom er særligt sårbare overfor smitte med COVID-19 og hvor sundhedsmyndighederne anbefaler, at medarbejderen bliver hjemme for at beskytte medarbejderen mod en generel smitterisiko, er ikke omfattet af retten til sygedagpengerefusion fra 1. sygefraværsdag. 

Der er heller ikke ret til sygedagpengerefusion fra 1. sygefraværsdag, hvis man for en sikkerheds skyld vælger at sende en medarbejder hjem, fordi man vurderer, at der kan være tale om fare for smitte med COVID-19.

Refusion søges via NemRefusion. Ved anmodning om refusion skal der som årsag til fraværet angives “anden årsag” og med fritekst angives det, at årsagen er COVID-19. På den måde bliver sagerne korrekt oprettet i systemet med refusion fra første sygefraværsdag. Herefter modtager medarbejderen automatisk et underretningsbrev, hvor medarbejderen skal bekræfte de oplysninger, som arbejdsgiveren har angivet, herunder årsagen til fraværet. Når både arbejdsgiver og medarbejder har bekræftet de samme oplysninger, er der juridisk set tale om det samme som en egentlig tro- og love erklæring, da medarbejderen skriver under på, at oplysningerne er korrekte. 

Der er ikke deciderede dokumentationskrav for anmeldelser vedrørende COVID-19. PLA anbefaler dog, at man indhenter oplysning på skrift (fx mail eller sms) fra medarbejderen om årsagen til fraværet samt om medarbejderen har været i kontakt med sundhedsmyndighederne eller egen læge. 

 

Gælder der særlige regler om sygedagpenge for mine timelønnede ansatte?

Til timelønnede, der ikke har ret til løn under sygdom, fx medicinstuderende med i gennemsnit under 8 timer om ugen eller en rengøringsmedarbejder, vil du som udgangspunkt skulle betale medarbejderen sygedagpenge i de første 30 dage af sygefraværet. 

For at medarbejderen bliver sygedagpengeberettiget i forhold til dig som arbejdsgiver, skal medarbejderen dels 

  • have været ansat i minimum 8 uger, før vedkommende bliver syg, dels 
  • have arbejdet mindst 74 timer indenfor de sidste 8 uger før sygdommens indtræden 

Opfylder medarbejderen ikke ovenstående, skal medarbejderne, ansøge om sygedagpengerefusion hos sin bopælskommune. 

Opfylder medarbejderen ovenstående, skal du betale sygedagpenge til vedkommende i de første 30 kalenderdage vedkommende er syg, men kan, hvis fraværet skyldes COVID-19 få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. Se betingelserne herfor i spørgsmålet “Hvornår kan jeg få sygedagpengerefusion, hvis min medarbejder har fravær som følge af COVID-19?” 

Ønsker du ikke at udbetale sygedagpenge til medarbejderen og efterfølgende få dem refunderet, skal du kontakte medarbejderens bopælskommune og forhøre dig om muligheden for, at sygedagpengene i stedet udbetales direkte til medarbejderen.

Senfølger af COVID-19

Senfølger af COVID-19 er ikke omfattet af den udvidet adgang til få sygedagpengerefusion. Senfølger er omfattet af det almindelige sygdomsbegreb og derfor er der først ret til refusion efter 30 dage, medmindre man har en forsikring.

Sidst opdateret: 14. december 2021

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign