Hvornår kan jeg få sygedagpengerefusion, hvis min medarbejder har fravær som følge af COVID-19?

Gælder der særlige regler om sygedagpenge for mine timelønnede ansatte?

 

Hvornår kan jeg få sygedagpengerefusion, hvis min medarbejder har fravær som følge af COVID-19?

Folketinget har gennemført hastelovgivning, der betyder, at der (hvis betingelserne for sygedagpenge i øvrigt er opfyldt) kan få sygedagpengerefusion fra 1. sygefraværsdag i følgende tilfælde: 

1) En medarbejder er sygemeldt med COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 
Grundet

ændret teststrategi fra myndighedernes side, vil langt fra alle kunne dokumentere, at de er smittet med COVID-19. Da krav om dokumentation vil belaste sundhedsvæsnet, skal den sygemeldte derfor som udgangspunkt på tro- og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om COVID-19. Tro- og love erklæringen sker i praksis ved at både arbejdsgiver og medarbejder bekræfter de samme oplysninger i forbindelse med refusionsanmodningen (se nedenfor).

 

 

Sundhedsmyndighederne anbefaler p.t. alle, der har hoste, let feber eller forkølelse om at blive hjemme indtil man er rask. Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger her

Hvis en medarbejder på den baggrund melder sig syg, kan virksomheden opnå sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis medarbejderen på tro og love erklærer, at medarbejderen har en realistisk formodning om, at der er tale om COVID-19.

 
2) En medarbejder er i karantæne med COVID-19. Karantænen skal være efter aftale med myndighederne.
 
3) Medarbejderen er ikke uarbejdsdygtig, men kan ikke varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemt grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.
 
Hensigten er at kompensere for fraværet, når der er tale om medarbejdere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fordi de pågældende personer udgør en konkret smitterisiko.

          Her gør særligt to situationer sig gældende: 

  • En medarbejder er efter myndighedernes anvisning i hjemmeophold i 14 dage efter indrejse fra et risikoområde. Der blev den 3. marts 2020 indført retningslinjer, hvor medarbejdere på sundhedsområdet ikke måtte komme på arbejde i 14 dage efter udrejse fra et såkaldt risikoområde. 

  • En medarbejder er ikke på arbejde som følge af Sundhedsstyrelsens skrivelse af 13. marts 2020, hvoraf fremgår, at Sundhedsstyrelsens stiller krav om, at arbejdersgivere i sundhedssektoren sikrer, at personale der har været i nær kontakt med en person der er bekræftet smittet med COVID-19 og som har symptomer på luftvejsinfektion ikke møder på arbejde og risikerer at smitte patienter med COVID-19. Dette gælder også ved lette symptomer. 

Der kan søges sygedagpengerefusion for fravær fra og med 27. februar 2020. 

Medarbejdere der på grund af anden sygdom er særligt sårbare overfor smitte med COVID-19 og hvor sundhedsmyndighederne anbefaler, at medarbejderen bliver hjemme for at beskytte medarbejderen mod en generel smitterisiko, er ikke omfattet af retten til sygedagpengerefusion fra 1. sygefraværsdag. 

Der er heller ikke ret til sygedagpengerefusion fra 1. sygefraværsdag, hvis man for en sikkerheds skyld vælger at sende en medarbejder hjem, fordi man vurderer, at der kan være tale om fare for smitte med COVID-19, medmindre situationen er omfattet af Sundhedsstyrelsens skrivelse af 13. marts 2020 eller medmindre medarbejderen på tro og love erklærer at have en realistisk formodning om, at der er tale om COVID-19

Refusion søges via NemRefusion. Ved anmodning om refusion skal der som årsag til fraværet angives “anden årsag” og med fritekst angives det, at årsagen er COVID-19. På den måde bliver sagerne korrekt oprettet i systemet med refusion fra første sygefraværsdag. Herefter modtager medarbejderen automatisk et underretningsbrev, hvor medarbejderen skal bekræfte de oplysninger, som arbejdsgiveren har angivet, herunder årsagen til fraværet. Når både arbejdsgiver og medarbejder har bekræftet de samme oplysninger, er der juridisk set tale om det samme som en egentlig tro- og love erklæring, da medarbejderen skriver under på, at oplysningerne er korrekte. 

Der er ikke deciderede dokumentationskrav for anmeldelser vedrørende COVID-19. PLA anbefaler dog, at man indhenter oplysning på skrift (fx mail eller sms) fra medarbejderen om årsagen til fraværet samt om medarbejderen har været i kontakt med sundhedsmyndighederne eller egen læge. 

Se Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning om de nye regler her

Har du timelønnede ansatte gælder der særlige regler for disse. Se spørgsmålet nedenfor.

Gælder der særlige regler om sygedagpenge for mine timelønnede ansatte?

Til timelønnede, der ikke har ret til løn under sygdom, fx medicinstuderende med i gennemsnit under 8 timer om ugen eller en rengøringsmedarbejder, vil du som udgangspunkt skulle betale medarbejderen sygedagpenge i de første 30 dage af sygefraværet. 

For at medarbejderen bliver sygedagpengeberettiget i forhold til dig som arbejdsgiver, skal medarbejderen dels 

  • have været ansat i minimum 8 uger, før vedkommende bliver syg, dels 
  • have arbejdet mindst 74 timer indenfor de sidste 8 uger før sygdommens indtræden 

Opfylder medarbejderen ikke ovenstående, skal medarbejderne, ansøge om sygedagpengerefusion hos sin bopælskommune. 

Opfylder medarbejderen ovenstående, skal du betale sygedagpenge til vedkommende i de første 30 kalenderdage vedkommende er syg, men kan, hvis fraværet skyldes COVID-19 få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. Se betingelserne herfor i spørgsmålet “Hvornår kan jeg få sygedagpengerefusion, hvis min medarbejder har fravær som følge af COVID-19?” 

Ønsker du ikke at udbetale sygedagpenge til medarbejderen og efterfølgende få dem refunderet, skal du kontakte medarbejderens bopælskommune og forhøre dig om muligheden for, at sygedagpengene i stedet udbetales direkte til medarbejderen.

Sidst opdateret: 24. marts 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign