Fremvisning af coronapas
Arbejdsgivere kan nu pålægge medarbejdere at forevise coronapas.

Som udgangspunkt betyder det, at en arbejdsgiver kan bede en medarbejder om at fremvise sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Dokumentation kan dog også foreligge i papirformat eller ved download af det digitale coronapas, der er adgang til på Sundhed.dk.

Tilstrækkelig begrundelse, at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom
Der er i loven ikke knyttet et saglighedskrav til kravet om fremvisning af coronapas. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at så længe COVID-19 er en samfundskritisk sygdom, er saglighedskravet for at pålægge medarbejdere at vise coronapas opfyldt.

Virksomheder skal give en begrundelse for at få forevist en medarbejders coronapas, men det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at arbejdsgiver som begrundelse kan nøjes med at angive, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Synsmæssig kontrol ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne
Adgangen til at pålægge en medarbejder at forevise coronapas er ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne, så længe der alene er tale om en synsmæssig kontrol, hvor oplysningerne ikke indsamles, registres eller på anden måde behandles.

Krav om test
Hvis en medarbejder skal testes for at kunne forevise et coronapas, giver loven virksomheden mulighed for at pålægge medarbejderen hurtigst muligt at blive testet for covid-19 og oplyse virksomheden om resultatet af testen.

Et krav om test skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i virksomheden.

Herudover skal en test pålagt af virksomheden så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, og hvis dette ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen.

Selvtest som en ny mulighed
Som noget nyt er det nu muligt for en virksomhed at pålægge medarbejderen at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang, at der er tale om CE-godkendte test.

Brugen af selvtest kan for mange arbejdsgivere være en let og hurtig måde at få en medarbejder testet.

En medarbejder, der pålægges test uden at ovenstående betingelser er opfyldt, kan tilkendes en godtgørelse.

Information og begrundelse
Hvis en virksomhed ønsker at pålægge en medarbejder at fremvise coronapas eller at blive testet, skal virksomheden skriftligt informere medarbejderen om, at den pågældende vil blive pålagt forevisning af coronapas.

Det er PLA’s opfattelse, at denne information kan gives samlet til alle eller større grupper af medarbejdere, og at virksomheden kan nøjes med at orientere én gang, hvis pålægget gælder for en længere periode. I givet fald bør den relevante periode afgrænses i informationsmaterialet.

PLA har lavet et forslag til, hvordan informationsmaterialet kan se ud.

Medarbejderrepræsentanter skal orienteres
Ovenstående information skal også gives til eventuelle valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter.

Det anbefales, at man i informationsmaterialet også indsætter den begrundelse, der kræves i relation til fremvisning af coronapas, og man kan som nævnt ovenfor nøjes med at angive, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Ansættelsesretlige sanktioner
Hvis en medarbejder ikke vil efterkomme virksomhedens pålæg om at fremvise coronapas, eller – hvor dette er nødvendigt – ikke vil lade sig teste for COVID-19, herunder fremvise resultatet af en sådan test, vil dette kunne få ansættelsesretlige sanktioner for den pågældende medarbejder.

Bliver ansættelsesretlige sanktioner relevante at overveje, anbefaler vi, at du kontakter PLA for konkret rådgivning, inden der iværksættes ansættelsesretlige sanktioner.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign