Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade i form af enten arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.  

I din rolle som arbejdsgiver skal du være særligt opmærksom på, at du har en anmeldelsespligt ved arbejdsulykker. I forhold til COVID-19 betyder det, at du skal anmelde forholdet, når følgende tre kriterier er opfyldt: 

  1. en medarbejder er blevet syg med COVID-19
  2. der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, samt
  3. et af følgende kriterier:

    A. medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén mv. eller
    B. medarbejderne har været sygemeldt (heller eller delvist) i mere end 5 uger. 

Anmeldelse skal ske hurtigst muligt og senest 9 dage efter, at medarbejderne er blevet syg. Er anmeldelse ikke sket senest 9 dage efter sygdommens opståen, skal anmeldelse ske senest på 5-ugers dagen for sygdommen opståen, hvis medarbejderne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omgang senest på dette tidspunkt. 

Du kan læse mere om og anmelde arbejdsskader her.  

Lægers almindelige anmeldelsespligt i forhold til arbejdsskader gælder også i forhold til COVID-19. Det kan være en god ide at gøre ansatte læger og praksisamanuenser opmærksomme på dette. Øvrigt personale (sygeplejersker mv.) har ikke en pligt til at anmelde, men har muligheden for det. Det anbefales, at man laver retningslinjer om, hvordan personalet skal agere, hvis de får mistanke om, at en patient har fået COVID-19 i forbindelse med sit arbejde - enten at medarbejderne selv anmelder forholdet eller orienterer en læge, der skal tage stilling til, hvorvidt der skal ske anmeldelse. 

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19, som kan findes her.

Sidst opdateret: 2. december 2021

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign