Den nye ferielov introducerer begrebet samtidighedsferie, der træder i kraft 1. september 2020.

I modsætning til i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret (1. januar – 31. december) og afvikles i det efterfølgende ferieår (1. maj det efterfølgende kalenderår – 30. april året efter), vil medarbejderen fremover optjene 2,08 dages ferie pr. måned, der kan holdes allerede fra måneden efter.

Den optjente ferie tilskrives medarbejderens feriesaldo ved månedens udgang og kan holdes med det samme.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign