Da samtidighedsferien betyder, at ferien optjenes i ferieåret (1. september – 31. august året efter) og afholdes i ferieafholdelsesperiode (samme 1. september – 31. december året efter), starte medarbejderen ikke som tidligere ferieåret med 25 dages ferie, der kan bruges af. Det betyder, at medarbejderne kan stå i en situation, hvor de måske ønsker at holde ferie, men endnu ikke har optjent retten til ferie.

I disse situationer kan det aftales, at ferien holdes på forskud, den såkaldte forskudsferie. Det fungerer således, at medarbejderens feriesaldo går i minus og at medarbejderen efterfølgende optjener den allerede afholdte ferie.

Du skal være opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at imødekomme en medarbejders ønske om at afholde ferie på forskud.

Derudover skal du være særligt opmærksom på, at det nogle gange kan være en fordel at betinge ferieafholdelse af, at ferien afholdes på forskud – også selvom der allerede er optjent ferie til gode. Det skyldes, at hvis du senere vil pålægge dine medarbejdere at afholde ferie, fx i forbindelse med lukning mellem jul og nytår, dagene op til påske eller bestemte uger i sommerferien, skal du sikre, at der er gemt tilstrækkeligt af den opsparede ferie til dette.

Der er en forudsætning for forskudsferie, at den ferie der gives på forskud kan optjenes i det pågældende ferieår.

Hvis medarbejderen fratræder inden ferien er optjent, kan værdien af forskudsferien modregnes i tilgodehavende løn og ferietillæg.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign