Det er en udbredt misforståelse, at der altid skal forelægge samtykke, når du som arbejdsgiver behandler persondata.

Almindelige oplysninger som navn, adresse, løn-og bankoplysninger, ferieregistrering, sygefraværsperioder ect. kan du behandle UDEN et samtykke.

Som arbejdsgiver har du lov til at behandle almindelige og ikke personfølsomme persondata, fordi behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du og din ansatte har indgået. Du har brug for oplysningerne for at kunne betale løn, indberette skat og generelt administrerer ansættelsesforholdet.

Du skal kun bruge et samtykke, hvis du har behov for personfølsomme oplysninger som fx helbredsmæssige årsager eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold. PLA har lavet en samtykkeerklæring.

 Det er vigtigt, at du informerer dine medarbejdere om, at samtykket er frivilligt, og at det kan tilbagekaldes af medarbejderen.  Herudover skal et samtykke kunne dokumenteres, og PLA anbefaler derfor at indsamle det skriftligt.

Samtykkeblanketten skal altid tilpasses de konkrete forhold, og du bør sikre dig, at samtykket er givet til det rigtige formål. Et samtykke pr. formål

Hvis du allerede nu behandler oplysninger på baggrund af et samtykke fx personfølsomme oplysninger, skal du ikke indhente et nyt samtykke. PLA anbefaler dog, at du følger op på, hvad der er meddelt samtykke til, og hvad samtykket går på.

Særligt vedr. portrætbilleder på hjemmesider
Det kræver normalt altid samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internettet. Det er begrundet i, at nogle mennesker kan føle ubehag ved at have sådanne billeder offentliggjort, eventuelt sammen med oplysninger om navn eller lignende. Derfor skal du altid have lov af den eller de personer, der er på billedet, hvis du ønsker at offentliggøre det.  

Skabeloner

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign