Aftale om ny ferielov og 6. feriefridagsuge mellem PLA og DSR/dbio samt HK/Privat er nu på plads

Ved de seneste overenskomstfornyelser blev det aftalt mellem PLA og de fagforeninger, vi har indgået overenskomst med, at der skulle forhandles om implementering af den nye ferielov samt 6. feriefridagsuge i overenskomsterne.

PLA har to overenskomster – en med DSR og dbio og en med HK/Privat.

Det er nu lykkedes at opnå enighed om en aftale, der implementerer den nye ferielov samt indfører den nye ferielovs samtidighedsprincip også for den 6. feriefridagsuge - så den 6. ferieuge opfører sig som de 5 første.

Nedenfor beskrives elementerne i aftalen punkt for punkt.

Samtidighed også for 6. feriefridagsuge
Fra den 1. september 2020 optjener medarbejdere omfattet af de to overenskomster den sidste dag i hver måned 5/12 feriefridage, som kan holdes fra den 1. i måneden efter. I overenskomsten med DSR/dbio optjenes feriefridagene i timer ligesom i dag.

Der optjenes – som i dag – 5 feriefridage pr. ferieår. Fra den 1. september 2020 ligger ferieåret fra 1. september – 31. august. De 5 feriefridage, der optjenes i ferieåret, kan afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september – 31. december året efter. Altså 4 måneder efter ferieårets udløb.

Hvis feriefridagene ikke er afholdt ved ferieafholdelsesperiodens udløb, skal de – ligesom i dag – udbetales, medmindre der indgås aftale om at overføre dem.

Feriefridagene holdes i hele dage – uanset om de optjenes i dage eller timer. Feriefridagene kan derfor som udgangspunkt ikke afholdes, før der er optjent mindst 1 feriefridag, medmindre de holdes på forskud.

Ligesom for ferie efter ferieloven bliver der mulighed for at aftale afholdelse af feriefridage på forskud. Det forudsætter altså, at man som arbejdsgiver accepterer afholdelse på forskud. Det kan ikke aftales at holde flere feriefridage på forskud, end der optjenes i det pågældende ferieår. Man kan ikke som arbejdsgiver pålægge afholdelse af feriefridage på forskud.

Reglerne om placering af feriefridage er de samme som hidtil. Det betyder, at placeringen af feriefridagene sker ved aftale, men at man som arbejdsgiver kan varsle feriefridagene til afholdelse med en måneds varsel.

Overgangsordning 1. maj 2020 – 31. august 2020
Medarbejderne fik den 1. maj 2020 tilskrevet op til 5 feriefridage, som er optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019. Hvis medarbejderen ikke har været ansat i hele 2019, er der optjent et mindre antal feriefridage svarende til ansættelsesperioden.

Det er aftalt som et led i overgangen til samtidighedsprincippet, at disse op til 5 feriefridage kan afholdes i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020. Feriefridagene kan placeres efter aftale eller kan pålægges af arbejdsgiver med en måneds varsel.

Hvis medarbejderen den 31. august 2020 har feriefridage til gode, skal de udbetales sammen med lønnen for september 2020, medmindre man aftaler at overføre dem. Aftaler man dem overført, kan feriefridagene holdes i perioden 1. september 2020 – 31. december 2021.

Hverken medarbejder eller arbejdsgiver er forpligtet til at acceptere overførsel.

Overgangsordning 1. september 2020 – 31. december 2022
De feriefridage som medarbejderne har optjent i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 (op til 3,33 feriefridage, hvis medarbejderne har været ansat i hele perioden), bliver hensat i en særlig pulje af feriefridage. Disse feriefridage hensættes i en særlig pulje, da de skal holdes adskilt fra øvrige feriefridage og ferie.

Feriefridagene i den særlige pulje kan afholdes i perioden 1. september 2020 – 31. december 2022. Placeringen sker efter nærmere aftale, og disse feriefridage kan ikke varsles eller pålægges afholdt af arbejdsgiver.

Er feriefridagene ikke afholdt ved periodens udløb, skal de udbetales med lønnen i januar 2023, medmindre det aftales, at de holdes på et senere tidspunkt. Der er også mulighed for at aftale feriefridagene udbetalt på et tidligere tidspunkt, hvis der er enighed om det.

Fratræder medarbejderen, inden dagene er afholdt, skal de udbetales sammen med sidste lønudbetaling på sædvanlig vis.

Bilag - Overgangsordning

Bilag Y – Overgangsordning - opgørelse af feriefridage i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020. I henhold til gældende overenskomst mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening og HK/Privat.

Bilag Y – Overgangsordning - opgørelse af feriefridage i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020. I henhold til gældende overenskomst mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere.

Ferietillægget efter 1. september 2020
Ferietillægget er i overenskomsterne aftalt forhøjet til 1,95 % mod ferielovens 1 %. Det er aftalt, at udbetalingen af hele ferietillægget følger den nye ferielovs regler. Det betyder, at ferietillægget kan udbetales senest samtidig med, at ferien afholdes, eller 2 gange om året, henholdsvis med lønnen for maj (ferietillæg optjent i september – maj) og august (ferietillæg optjent i juni – august).

Udbetaling af feriegodtgørelse til timelønnede efter 1. september 2020
Feriegodtgørelse for de timelønnede er aftalt til 12,95 % mod ferielovens 12,5 %. Det er aftalt, at udbetalingen af hele feriegodtgørelsen følger den nye ferielovs regler. Det betyder, at hele feriegodtgørelsen indbetales til Feriekonto hver måned.

Overgangsordning for timelønnede
Det er aftalt, at den forhøjede andel af feriegodtgørelsen på 0,45 % i indefrysningsperioden (1. september 2019 – 31. august 2020) udbetales direkt til medarbejderne som ikke pensions- og ferieberettiget løn enten løbende eller senest samtidig med, at der foretages indberetning til Lønmodtagernes Feriemidler.

Hjælpeværktøjer
PLA er i gang med at udarbejde et regneark, der kan benyttes til at føre regnskab over feriefridagene fra 1. september 2020, når de nye regler træder i kraft. Vi udsender en nyhed, når regnearket er klar til brug.

PLA’s hjemmeside vil i løbet af sommeren blive opdateret med en grundig beskrivelse af reglerne i den nye ferielov samt de nye regler for feriefridagene.

Spørgsmål & svar
PLA har samlet en række spørgsmål og svar om både den nye ferielov og de nye aftaler om feriefridage. Du kan finde dem her

Hvis du har spørgsmål om den nye ferielov og 6. feriefridagsuge, er du velkommen til at kontakte PLA på telefon 35448400 eller pla@dadl.dk.

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign