Folketinget har vedtaget en ny lov, der giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge deres medarbejdere at blive testet for COVID-19 samt at blive oplyst om resultatet af testen.

Hvornår kan man pålægge en medarbejder at blive testet?
Man kan kun pålægge en medarbejder at blive testet for COVID-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredning af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller hvis der foreligger væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til den pågældende virksomhed.

Hvis man pålægger en medarbejder en test på baggrund af myndighedernes gældende regler og anbefalinger, vil du som arbejdsgiver kunne gå ud fra, at saglighedskravet er opfyldt.

En situation, hvor det kan være relevant at overveje pålagte test, er ved smitteudbrud i praksis. Det vil ikke altid være nødvendigt at teste alt personale. Det er kun de ansatte, der har været i tæt kontakt med den smittede person, der kan pålægges at blive testet.

Det er et krav, at man som arbejdsgiver skriftligt informerer medarbejderen om, at der bliver pålagt test for COVID-19 og begrundelsen herfor.

Skal testen foregå i arbejdstiden?
En test, som en medarbejder bliver pålagt, skal så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt skal den ansatte kompenseres for den tid, der bruges på at blive testet. Her finder overenskomsternes sædvanlige regler om arbejdstid, herunder mer- og overarbejde, anvendelse. Eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med testen, skal dækkes – det kan fx være befordring.

Hvis medarbejderen ikke vil testes
En medarbejder der ikke vil efterkomme et pålæg om test i overensstemmelse med reglerne, kan mødes med ansættelsesretlige konsekvenser – fx advarsel og opsigelse. Det er dog kun muligt at sanktionere, hvis medarbejderen skriftligt er blevet oplyst om, at manglende efterlevelse af påbuddet om test vil medføre de pågældende sanktioner.

Hvis en medarbejder ikke oplyser arbejdsgiver om tidspunktet for testning eller resultatet af testen, kan dette også sanktioneres på lige fod med ovenstående.

Pålægges en medarbejder at blive testet uden at lovens betingelser er opfyldt, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse.

Behandling af helbredsoplysninger
Når man pålægger en medarbejder at lade sig teste og modtager testresultatet, er der tale om en behandling af helbredsoplysninger, som er en følsom personoplysning. Det er vigtigt, at man overholder de databeskyttelsesregler, der gælder.


Periode hvor test kan pålægges

 

Sidst opdateret 8. juni 2021

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign