Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis medarbejderens barn er nær kontakt og hjemsendes fra skole, eller hvis daginstitutionen helt eller delvist lukker? 

Udgangspunktet er, at en medarbejder er forpligtet til at møde på arbejde, selv om medarbejderen mangler pasning til sit barn. Det er derfor som udgangspunkt op til medarbejderen at finde alternative pasningsmuligheder, så medarbejderen kan møde på arbejde i den aftalte arbejdstid.

Det gælder også i den situation, hvor daginstitutionen er helt eller delvist lukket eller hvis barnet bliver nær kontakt som følge af Coronavirus.

Hvis det er muligt, kan I lave aftaler om hjemmearbejde. Kan dette ikke lade sig gøre, må medarbejderen bruge omsorgsdage, ferie, feriefridage eller afspadsering. Ferie kan dog alene afholdes i hele dage.

Mulighed for at få barselsdagpenge ved konkrete covid-19 tilfælde

Fra 23. november 2021 er det igen blevet muligt for forældre at søge om barselsdagpenge, i de tilfælde, hvor deres børn er smittet med covid-19, eller som følge af et eller flere konkrete covid-19 tilfælde i daginstitutioner eller på skoler mv. hjemsendes uden selv at have symptomer på covid-19. Hjemsendelse skal ske på sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Ordningen giver ikke en ret til fravær, og derfor skal I lave aftale om fraværet.

Med ordningen tildeles forældrene dagpenge i op til 10 dage pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Der gives kun støtte til én forældre pr. hjemsendelsesdag. Det er en betingelse, at der ikke er mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering til rådighed, de kan bruge for at passe barnet. Der skal ikke betales løn eller afholdes ferie.

Såfremt barnet er smittet med covid-19, skal barnets sygedage være brugt først.

Du skal anmelde fraværet til Nemrefusion her. Barselsdagpengene udbetales direkte til forældrene. Forældre skal fremlægge relevant dokumentation for hjemsendelsen på tro og love- erklæring.

 

Opdateret den 17. januar 2022

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign